Startsida Nyheter Kennel Uppfödning Hundar Blogg Galleri Länkar
 

Crofter Holding's Amorcita Roja "Ammi"

Namn: Crofter Holding's Amorcita Roja ATDsd STDc
Född: 2002-10-30
Hd/Ed: HD grad B , ED ua (0)
Ögon: u.a 2010-03-18
Färg: Röd med vita tecken
   
Vallning: ATDsd STDc
Utställning: 2:a pris unghundsklass
Viltspår: Godkänd anlagsklass
MH: Genomförd, 2:a skott

Ammi är en tik med massor med fart men ändå väldigt balanserad. En dröm att ha med på resor, tar det mesta med ett överseende lugn. Mycket vallningsinstinkter, positivt i vallningen är dessutom att hon aldrig ställer till oreda, vet hon inte vad föraren vill väntar hon hellre än går på i 180. Arbetar tyst. Har en hel del vakt men är mycket förarkänslig och har inga bekymmer att lämna över ansvaret. Dock finns där ett stort krutpaket att ta till om hon tror att det är skarpt läge - men på hennes 8 år har vi bara sett det ett fåtal gånger.

Ammis stamtavla

WTCH Las Rocosa Rodeoromeo Of Car Las Rocosa Rejoneador WTCH Las Rocosa Bonny Kyle RDX RD
Las Rocosa Four A Blossom STDc
Las Rocosa Belle Of The Ball STDds Ch Las Rocosa Rogue OTDc
Las Rocosa Cornflower STDc
Los Suenos Legends Of Belles VCH WTCH Ch Shopes Goodnight Bandit CDX RTDcs Ch Sand Ridge Ventana
Wilcoxs Bitablue Always Raven
Private Stoc's Manzanita OTDc STDds Ch Parkhill's Arrogant Dutchman
Pamela's Manchada Rio Rojo


Mentalbeskrivning


MOMENTEN 1 2 3 4 5
1a KONTAKT Hälsning Avvisar kontakt, morrning och/el. bitförsök Undviker kontakt-skyggar och drar sig undan Accepterar kontakt-helt oengagerad, men drar sig inte undan Tar kontakt själv eller besvarar kontaktförsök Intensivt kontaktbeteende mot testledaren. Kan hoppa och gnälla
1b KONTAKT Samarbete Följer ej med trots upprepade försök att locka Följer med motvilligt. Strävar mot föraren eller stretar åt annat håll Följer med hela sträckan, neutral Följer med villigt. Engagerar sig i testledaren Följer med villigt. Visar intensivt intresse mot testledaren, hoppar, gnäller
1c KONTAKT Hantering Avvisar. Morrar och/eller bitförsök Undviker, drar sig undan, tar ev. kontakt med föraren Accepterar. Är neutral Accepterar. Svarar med kontaktbeteende Accepterar. Intensivt kontaktbeteende mot testledaren
2a LEK 1 Leklust Leker ej Leker ej men visar intresse Leker – startar långsamt men blir aktiv Leker aktivt, startar snabbt Leker mycket aktivt, startar mycket snabbt
2b LEK 1 Gripande Griper ej Griper ej, nosar på föremålet Griper försiktigt eller nyper i föremålet Griper direkt med hela munnen. Griper direkt, hugger föremålet
2c LEK 1 Dragkamp Biter ej Biter försiktigt, släpper, håller, drar ej emot Griper, drar emot, men släpper och tar om alternativt tuggar Griper direkt med hela munnen, drar emot tills testledaren släpper Griper direkt med hela munnen, rycker, drar emot tills testledaren släpper
3a JAKT Förföljande Startar ej (2:a) Startar, men avbryter Startar eller springer långsamt. Kan öka farten. Fullföljer (1:a) Startar med hög fart, målinriktad. Bromsar in vid bytet Startar direkt med hög fart. Springer förbi bytet. Kan vända.
3b JAKT Gripande Nonchalerar bytet/springer ej fram (2:a) Griper ej, nosar på föremålet (1:a) Griper tveksamt eller med tidsfördröjning Griper direkt, släpper Griper direkt. Behåller bytet i minst 3 sek
4 AKTIVITET Är ouppmärksam, ointresserad, inaktiv Uppmärksam och lugn. Står, sitter eller ligger Är uppmärksam och i huvudsak lugn. Enstaka aktivitets-höjningar Är uppmärksam men något orolig, vandrar runt och nosar Är orolig. Växlar snabbt aktiviteter
5a AVST. LEK Intresse Engageras ej av figuranten. Ointresserad Kontroll. Avbrott kan förekomma Intresserad, följer figuranten utan avbrott Intresserad, vill iväg. Enstaka startförsök Mycket intresserad. Vill iväg. Upprepade startförsök
5b AVST. LEK Hot/agg Visar inga hotbeteenden Enstaka skall och/ eller morrningar under mom. första del Enstaka skall och/ eller morrningar under mom. första och andra del. Visar hotbeteende, skall och morrningar under mom. första del Visar hotbeteende, skall och morrningar under mom. första och andra del.
5c AVST. LEK Nyfikenhet Går ej fram till figuranten. Ointresserad Går fram när figuranten pratar eller bollar med föremålet Går fram till den dolda men talande figuranten Går fram till fig. med låg kroppställning och/eller tidsfördröjning Går fram direkt till figuranten utan hjälp
5d AVST. LEK Leklust Visar inget intresse Leker ej men visar intress Leker, kan gripa försiktigt, drar inte emot Griper direkt. Kan släppa och ta om. Drar emot. Griper direkt med hela munnen. Drar emot, släpper ej
5e AVST. LEK Samarbete Visar inget intresse Blir aktiv men avbryter. Är aktiv med fig. när denne är aktiv Är aktiv med fig. intresse även mot passiv fig Uppmanar passiv fig. till fortsatt lek.
6a ÖVERRASKN. Rädsla Stannar, kort stopp Hukar sig och stannar Gör undan-manöver utan att vända bort blicken Flyr högst 5 meter Flyr mer än 5 meter
6b ÖVERRASKN. Hot/agg Visar inga hotbeteenden Visar enstaka hotbeteenden Visar flera hotbeteenden under längre tid Visar flera hotbeteenden och någon attack Visar hotbeteenden och attacker som kan avslutas med bett.
6c ÖVERRASKN. Nyfikenhet Går fram när föraren lägger ner overallen Går fram när föraren sitter på huk o talar till overallen lockar på hunden. Går fram till overallen när föraren står bredvid Går fram till overallen när föraren gått halva avståndet Går fram till overallen utan hjälp
6d ÖVERRASKN. Kvarstående rädsla Ingen tempo-förändring eller undan-manöver Liten båge, el liten tempoväxling vid någon av passagerna Båge el tempo- växlling vid 1:a pass. Minskat utslag vid 2:a passagen Båge eller tempoväxl. vid minst två passager utan minskad intensitet mellan tillfällena Visar stort mått av rädsla el ökad rädsla efter samtliga passager
6e ÖVERRASKN. Kvarstående intresse Inget intresse för overallen Stannar upp. Luktar eller tittar på overallen vid ett tillfälle Stannar upp. Luktar/tittar på overallen vid minst två tillfällen Biter i/lek mot overallen. Intresset minskar efter hand Biter i/leker med overallen vid två eller fler passager
7a LJUDKÄNSL. Rädsla Stannar, kort stopp Hukar sig och stannar Gör undanmanöver utan att vända bort blicken Flyr högst 5 meter Flyr mer än 5 meter
7b LJUDKÄNSL. Nyfikenhet Går inte fram Går fram när föraren sitter på huk o talar till skramlet – lockar på hunden Går fram när föraren står bredvid Går fram till skramlet när föraren gått halva avståndet Går fram till skramlet utan hjälp
7c LJUDKÄNSL. Kvarstående rädsla Ingen tempo-förändring eller undan-manöver Liten båge, eller liten tempoväxling vid någon av passagerna Båge el tempo- växling vid 1:a pass. Minskat utslag vid 2:a passagen Båge el tempoväxl vid minst två passager utan minskad intensitet mellan gångerna Visar stort mått av rädsla efter samtliga passager
7d LJUDKÄNSL. Kvarstående intresse Inget intresse för ljudkällan Stannar upp. Luktar eller tittar på ljudkällan vid ett tillfälle Stannar upp. Luktar/tittar på ljudkällan vid minst två tillfällen Biter i/leker mot skramlet. Intresset minskar efter hand Biter i/leker med skramlet vid två eller fler passager
8a SPÖKEN Hot/agg Visar inga hotbeteenden Visar enstaka hotbeteenden. Visar flera hotbeteenden under längre tid Visar flera hotbeteenden och någon attack Visar flera hotbeteenden och flera attacker
8b SPÖKEN Kontroll Enstaka kontroll, därefter inget intresse. Skärmar av sig Tittar till mot spökena då och då Kontrollerar och/eller andlar mot spökena. Långa avbrott Kontrollerar och/eller handlar mot båda spökena. Kortare avbrott Kontrollerar och/eller handlar mot båda spökena under hela momentet
8c SPÖKEN Rädsla Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Någon avstånds-reglering Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Pendlar mellan flyktstart och kontroll Uppehåller sig i huvudsak bakom föraren. Pendlar mellan flyktstart och kontroll. Flyr längre än kopplets längd. Kan ta stöd av publiken eller lämna platsen
8d SPÖKEN Nyfikenhet Går fram när föraren tagit av figs förklädnad Går fram när föraren talar med fig/lockar på hunden Går fram till figuranten när föraren står bredvid Går fram till spöket när föraren gått halva avståndet Går fram till spöket utan hjälp
8e SPÖKEN Kontakt Avvisar eller undviker kontaktförsök Accepterar kontakt helt oengagerad. Men drar sig inte undan Besvarar kontakt när figuranten bjuder Tar kontakt själv med figuranten Intensivt kontaktbeteende mot fig. Kan hoppa och gnälla
9a LEK Leklust Leker ej Leker ej men visar intresse Leker startar långsamt men blir aktiv Startar snabbt, leker aktivt Leker mycket aktivt, startar mycket snabbt
9b LEK 2 Gripande Griper ej Griper ej direkt, nosar först på föremålet Griper tveksamt eller med framtänderna Griper direkt med hela munnen Griper direkt, hugger föremålet
10 SKOTT Visar ingen berördhet. Snabb kontroll och sedan helt oberörd Avtagande kontroller under lek/passivitet. Därefter oberörd Avtagande reaktioner på skotten/riktar intresse mot skytten/återgår till aktivitet /passivitet Avbryter aktivitet/låser mot skytten. Kan ej återgå till lek/ passivitet Kvarstående oro efter flera skott. Avbryter efter tydliga flykt- tendenser/avstår skott
© Nina Mellfors | Layout: jareback.com | 073-8137049 | Glofshult Västerhagen, Vikbolandet | Idag: Totalt: