Startsida Nyheter Kennel Uppfödning Hundar Blogg Galleri Länkar
 

Meny

» Planer
» Kull 10
» Kull 9
» Kull 8
» Kull 7
» Kull 6
» Kull 5
» Kull 4
» Kull 3
» Kull 2
» Kull 1

Kull 2 2003-11-03


Difloyds Skyline "Skya"
Född: 1998-03-29
Färg: Blue merle vit & tan
HD/ED: HD: grad A, ED ua (0)
Ögon: u.a

Lydnad: 1:a pris i lydnadsklass 1
Bruks: Uppflyttad till lägreklass i spår
Utställning: 3 x CERT i öppenklass
MH: Genomförd, 1:a skott.

Applegates El Rojo Leprechan "JJ"
Född: 1999-06-04
Färg: Röd, vit & tan

Valparnas stamtavla

Applegates El Rojo Leprechan Las Rocosa Joseph WTCH Las Rocosa Bonny Kyle RDX RD
Ch Las Rocosa Bow-Kay STDc
Ch Gingerbreds Irish Creme STDd Ch Huggie Bear of Shy K&d CD
Ch Gingerbreds Hot Fudge
Difloyds Skyline
Beowulfs Strix Ch Beowulfs Oreo
Firepoint Cover Story
LPI SE UCH
Difloyds Silverado
LPI SE UCH S Ch
Regalsett Hill Flock
LPI
Bearjays Cordon Bleu


Fätorpet's Kungsljus "Japp"

Kön: Hane
Färg: Röd, vit & tan
HD/ED: Hd grad A, ED ua (0)

Utställning: 2:a pris i öppenklass
MH: Genomförd, 1:a skott

Fätorpet's Riddarsporre "Rocky"

Kön: Hane
Färg: Röd, vit & tan
HD/ED: Hd grad A, ED ua (0)


KORAD LPI Fätorpet's Skosfru "Siri"

Kön: Tik
Färg: Röd, vit & tan
HD/ED: Hd grad B, ED ua (0)

Lydnad: LP I
1: a pris lydnadsklass 2
1:a pris lydnadsklass 3
Bruks: Uppflyttade till lägre klass i spår
Utställning: 2:a pris i öppenklass
MH: Genomförd, 3:a skott
Övrigt: KORAD, 323 poäng
Årets Fätorpshund 2008
Hemsida: mejsis.wordpress.com

Fätorpet's Nunneört "Nunne"

Kön: Tik
Färg: Svart, vit & tan

MH: Genomförd, 1:a skott

KORAD LPI LPII Fätorpet's Jungfrulin "Tilda"

Kön: Tik
Färg: Blue merle , vit & tan
HD/ED: Hd grad A, ED ua (0)

Lydnad: LPI LPII, 2:a pris lydnadsklass 3
Bruks: Godkänd i lägre klass i spår
Utställning: 2:a pris i öppenklass
MH: Genomförd, 1:a skott
MT: KORAD, 225 poäng
Övrigt: Årets Fätorpshund 2007
2 kullar, Lojocas kennel

Hemsida: mrcollin.com

RLD N Fätorpet's Styvmorsviol STDs "Movi"

Kön: Tik
Färg: Red merle , vit & tan
HD/ED: Hd grad A, ED ua (0)

Lydnad: 2:a pris i lydnadsklass I (159,5 poäng)
Vallning: STDs
Rallylydnad: RLD N (11 år)
Utställning: CERT i öppenklass
MH: Genomförd, 1:a skott
Övrigt: 4 kullar, Fätorpets kennel

Mentalbeskrivning


MOMENTEN 1 2 3 4 5
1a KONTAKT Hälsning Avvisar kontakt, morrning och/el. bitförsök Undviker kontakt-skyggar och drar sig undan Accepterar kontakt-helt oengagerad, men drar sig inte undan Tar kontakt själv eller besvarar kontaktförsök
Japp Siri Nunne Tilda Movi
Intensivt kontaktbeteende mot testledaren. Kan hoppa och gnälla
1b KONTAKT Samarbete Följer ej med trots upprepade försök att locka Följer med motvilligt. Strävar mot föraren eller stretar åt annat håll Följer med hela sträckan, neutral
Siri Tilda
Följer med villigt. Engagerar sig i testledaren
Japp Nunne
Följer med villigt. Visar intensivt intresse mot testledaren, hoppar, gnäller
Movi
1c KONTAKT Hantering Avvisar. Morrar och/eller bitförsök Undviker, drar sig undan, tar ev. kontakt med föraren
Japp
Accepterar. Är neutral Accepterar. Svarar med kontaktbeteende
Siri Nunne Tilda Movi
Accepterar. Intensivt kontaktbeteende mot testledaren
2a LEK 1 Leklust Leker ej Leker ej men visar intresse Leker – startar långsamt men blir aktiv
Japp Nunne
Leker aktivt, startar snabbt
Siri Tilda Movi
Leker mycket aktivt, startar mycket snabbt
2b LEK 1 Gripande Griper ej Griper ej, nosar på föremålet
Japp
Griper försiktigt eller nyper i föremålet
Nunne Tilda Movi
Griper direkt med hela munnen.
Siri
Griper direkt, hugger föremålet
2c LEK 1 Dragkamp Biter ej
Japp Movi
Biter försiktigt, släpper, håller, drar ej emot Griper, drar emot, men släpper och tar om alternativt tuggar
Nunne Tilda
Griper direkt med hela munnen, drar emot tills testledaren släpper
Siri
Griper direkt med hela munnen, rycker, drar emot tills testledaren släpper
3a JAKT Förföljande Startar ej
Japp x 2 Siri x 2
Startar, men avbryter Startar eller springer långsamt. Kan öka farten. Fullföljer
Nunne x 2 Movi
Startar med hög fart, målinriktad. Bromsar in vid bytet
Tilda x 2 Movi
Startar direkt med hög fart. Springer förbi bytet. Kan vända.
3b JAKT Gripande Nonchalerar bytet/springer ej fram
Japp x 2 Siri x 2
Griper ej, nosar på föremålet
Nunne x 2 Movi x 2
Griper tveksamt eller med tidsfördröjning
Tilda
Griper direkt, släpper
Tilda
Griper direkt. Behåller bytet i minst 3 sek
4 AKTIVITET Är ouppmärksam, ointresserad, inaktiv Uppmärksam och lugn. Står, sitter eller ligger
Nunne
Är uppmärksam och i huvudsak lugn. Enstaka aktivitets-höjningar
Movi
Är uppmärksam men något orolig, vandrar runt och nosar
Japp Siri Tilda
Är orolig. Växlar snabbt aktiviteter
5a AVST. LEK Intresse Engageras ej av figuranten. Ointresserad Kontroll. Avbrott kan förekomma
Japp Siri
Intresserad, följer figuranten utan avbrott
Nunne Movi
Intresserad, vill iväg. Enstaka startförsök
Tilda
Mycket intresserad. Vill iväg. Upprepade startförsök
5b AVST. LEK Hot/agg Visar inga hotbeteenden
Japp Siri Tilda Movi
Enstaka skall och/ eller morrningar under mom. första del Enstaka skall och/ eller morrningar under mom. första och andra del.
Nunne
Visar hotbeteende, skall och morrningar under mom. första del Visar hotbeteende, skall och morrningar under mom. första och andra del.
5c AVST. LEK Nyfikenhet Går ej fram till figuranten. Ointresserad
Movi
Går fram när figuranten pratar eller bollar med föremålet.
Siri Tilda
Går fram till den dolda men talande figuranten Går fram till fig. med låg kroppställning och/eller tidsfördröjning
Japp Nunne
Går fram direkt till figuranten utan hjälp
5d AVST. LEK Leklust Visar inget intresse
Japp Movi
Leker ej men visar intresse
Nunne Tilda
Leker, kan gripa försiktigt, drar inte emot Griper direkt. Kan släppa och ta om. Drar emot.
Siri
Griper direkt med hela munnen. Drar emot, släpper ej
5e AVST. LEK Samarbete Visar inget intresse.
Japp Movi
Blir aktiv men avbryter.
Nunne Tilda
Är aktiv med fig. när denne är aktiv. Är aktiv med fig. intresse även mot passiv fig Uppmanar passiv fig. till fortsatt lek.
Siri
6a ÖVERRASKN. Rädsla Stannar, kort stopp
Siri
Hukar sig och stannar Gör undan-manöver utan att vända bort blicken
Japp Nunne Tilda Movi
Flyr högst 5 meter Flyr mer än 5 meter
6b ÖVERRASKN. Hot/agg Visar inga hotbeteenden Visar enstaka hotbeteenden
Japp Siri Nunne Tilda Movi
Visar flera hotbeteenden under längre tid Visar flera hotbeteenden och någon attack Visar hotbeteenden och attacker som kan avslutas med bett.
6c ÖVERRASKN. Nyfikenhet Går fram när föraren lägger ner overallen
Nunne Movi
Går fram när föraren sitter på huk o talar till overallen lockar på hunden.
Japp
Går fram till overallen när föraren står bredvid
Tilda
Går fram till overallen när föraren gått halva avståndet Går fram till overallen utan hjälp
Siri
6d ÖVERRASKN. Kvarstående rädsla Ingen tempo-förändring eller undan-manöver
Japp Siri Nunne Tilda
Liten båge, el liten tempoväxling vid någon av passagerna Båge el tempo- växlling vid 1:a pass. Minskat utslag vid 2:a passagen Båge eller tempoväxl. vid minst två passager utan minskad intensitet mellan tillfällena
Movi
Visar stort mått av rädsla el ökad rädsla efter samtliga passager
6e ÖVERRASKN. Kvarstående intresse Inget intresse för overallen
Japp Nunne Movi
Stannar upp. Luktar eller tittar på overallen vid ett tillfälle
Siri
Stannar upp. Luktar/tittar på overallen vid minst två tillfällen
Tilda
Biter i/lek mot overallen. Intresset minskar efter hand Biter i/leker med overallen vid två eller fler passager
7a LJUDKÄNSL. Rädsla Stannar, kort stopp Hukar sig och stannar Gör undanmanöver utan att vända bort blicken
Japp Siri Nunne Tilda Movi
Flyr högst 5 meter Flyr mer än 5 meter
7b LJUDKÄNSL. Nyfikenhet Går inte fram
Nunne
Går fram när föraren sitter på huk o talar till skramlet – lockar på hunden
Movi
Går fram när föraren står bredvid Går fram till skramlet när föraren gått halva avståndet Går fram till skramlet utan hjälp
Japp Siri Tilda
7c LJUDKÄNSL. Kvarstående rädsla Ingen tempo-förändring eller undan-manöver
Japp Siri Nunne Tilda
Liten båge, eller liten tempoväxling vid någon av passagerna Båge el tempo- växling vid 1:a pass. Minskat utslag vid 2:a passagen
Movi
Båge el tempoväxl vid minst två passager utan minskad intensitet mellan gångerna Visar stort mått av rädsla efter samtliga passager
7d LJUDKÄNSL. Kvarstående intresse Inget intresse för ljudkällan
Japp Nunne
Stannar upp. Luktar eller tittar på ljudkällan vid ett tillfälle
Siri
Stannar upp. Luktar/tittar på ljudkällan vid minst två tillfällen
Tilda
Biter i/leker mot skramlet. Intresset minskar efter hand
Movi
Biter i/leker med skramlet vid två eller fler passager
8a SPÖKEN Hot/agg Visar inga hotbeteenden Visar enstaka hotbeteenden.
Japp Siri Tilda Movi
Visar flera hotbeteenden under längre tid
Nunne
Visar flera hotbeteenden och någon attack Visar flera hotbeteenden och flera attacker
8b SPÖKEN Kontroll Enstaka kontroll, därefter inget intresse. Skärmar av sig Tittar till mot spökena då och då Kontrollerar och/eller andlar mot spökena. Långa avbrott
Japp Movi
Kontrollerar och/eller handlar mot båda spökena. Kortare avbrott
Siri Nunne Tilda
Kontrollerar och/eller handlar mot båda spökena under hela momentet
8c SPÖKEN Rädsla Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Någon avstånds-reglering Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Pendlar mellan flyktstart och kontroll
Japp Nunne
Uppehåller sig i huvudsak bakom föraren. Pendlar mellan flyktstart och kontroll.
Movi
Flyr längre än kopplets längd. Kan ta stöd av publiken eller lämna platsen
Siri Tilda
8d SPÖKEN Nyfikenhet Går fram när föraren tagit av figs förklädnad Går fram när föraren talar med fig/lockar på hunden
Japp Movi
Går fram till figuranten när föraren står bredvid Går fram till spöket när föraren gått halva avståndet
Nunne Tilda
Går fram till spöket utan hjälp
Siri
8e SPÖKEN Kontakt Avvisar eller undviker kontaktförsök Accepterar kontakt helt oengagerad. Men drar sig inte undan Besvarar kontakt när figuranten bjuder
Japp
Tar kontakt själv med figuranten
Siri Nunne Movi
Intensivt kontaktbeteende mot fig. Kan hoppa och gnälla
Tilda
9a LEK Leklust Leker ej
Japp
Leker ej men visar intresse
Nunne Movi
Leker startar långsamt men blir aktiv Startar snabbt, leker aktivt
Siri Tilda
Leker mycket aktivt, startar mycket snabbt
9b LEK 2 Gripande Griper ej
Japp Movi
Griper ej direkt, nosar först på föremålet Griper tveksamt eller med framtänderna
Nunne
Griper direkt med hela munnen
Siri Tilda
Griper direkt, hugger föremålet
10 SKOTT Visar ingen berördhet. Snabb kontroll och sedan helt oberörd
Japp Nunne Tilda Movi
Avtagande kontroller under lek/passivitet. Därefter oberörd Avtagande reaktioner på skotten/riktar intresse mot skytten/återgår till aktivitet /passivitet
Siri
Avbryter aktivitet/låser mot skytten. Kan ej återgå till lek/ passivitet Kvarstående oro efter flera skott. Avbryter efter tydliga flykt- tendenser/avstår skott

© Nina Mellfors | Layout: jareback.com | 073-8137049 | Glofshult Västerhagen, Vikbolandet | Idag: Totalt: