Startsida Nyheter Kennel Uppfödning Hundar Blogg Galleri Länkar
 

Meny

» Planer
» Kull 10
» Kull 9
» Kull 8
» Kull 7
» Kull 6
» Kull 5
» Kull 4
» Kull 3
» Kull 2
» Kull 1

Kull 3 2006-11-24


RLD N Fätorpet's Styvmorsviol STDs "Movi"
Född: 2003-11-03
Färg: Red merle vit & tan
Svans: Lång
HD/ED: HD grad A, ED ua (0)
Ögon: u.a

Lydnad: 2:a pris lydnadsklass 1, 159,5 p
Rallylydnad: RLD N (11 år gammal)
Vallning: STDs
Utställning: 1 x CERT i öppenklass
MH: Genomförd, 1:a skott.

Rising Sun Tom Sawyer "Tom"
Född: 2002-12-08
Färg: Svart trefärgad
Svans: Kuperad
HD/ED: HD grad A, ED ua (0)
Ögon: u.a

MH: Genomförd

Valparnas stamtavla

Rising Sun Tom Sawyer Hangin Tree Huck Finn OTDs RD ATDcd Hangin Tree Huckleberry
Hangin' Tree Cricket STDcds
WTCH Pincie Creek Cherry Sota RTDc WTCH Hangin' Tree Blue Bear CD PATDcs RD RTDcs
Ricinda Reba of Pincie Creek STDcds
Fätorpets Styvmorsviol STDs Applegates El Rojo Leprechan Las Rocosa Joseph
Ch Gingerbreds Irish Creme STDd
Difloyds Skyline Beowulf's Strix
LPI SE UCH
Difloyds Silverado


Fätorpet's Baldersbrå "Balder"

AVLIDEN
Kön: Hane
Färg: Röd, vit & tan
HD/ED: HD grad B, ED ua (0)

MH: Genomförd, 1:a skott

Fätorpet's Tusensköna "Sheppy"

Kön: Tik
Färg: Red merle, vit & tan
HD/ED: HD grad A, ED ua (0)

FINAgCH FINAG(hopp)CH Fätorpet's Kamomill "Moa"

Kön: Tik
Färg: Svart, vit & tan
HD/ED: HD grad A, ED ua (0)
Ögon: u.a (2011)

(bor och tävlar i Finland)
Lydnad: ALO1, 173 poäng, 1 plac.
Agility: Finsk Agilitychampion & Hoppchampion (FINAgCH FINAG(hopp)CH)
Utställning: Good i öppenklass
MH: Genomförd, 1:a skott
Övrigt: 2 kullar, Ounou's kennel
Hemsida: ounou.weebly.com

Mentalbeskrivning


MOMENTEN 1 2 3 4 5
1a KONTAKT Hälsning Avvisar kontakt, morrning och/el. bitförsök Undviker kontakt-skyggar och drar sig undan Accepterar kontakt-helt oengagerad, men drar sig inte undan
Balder
Tar kontakt själv eller besvarar kontaktförsök
Moa
Intensivt kontaktbeteende mot testledaren. Kan hoppa och gnälla
1b KONTAKT Samarbete Följer ej med trots upprepade försök att locka Följer med motvilligt. Strävar mot föraren eller stretar åt annat håll Följer med hela sträckan, neutral
Balder
Följer med villigt. Engagerar sig i testledaren
Moa
Följer med villigt. Visar intensivt intresse mot testledaren, hoppar, gnäller
1c KONTAKT Hantering Avvisar. Morrar och/eller bitförsök
Balder
Undviker, drar sig undan, tar ev. kontakt med föraren
Moa
Accepterar. Är neutral Accepterar. Svarar med kontaktbeteende Accepterar. Intensivt kontaktbeteende mot testledaren
2a LEK 1 Leklust Leker ej Leker ej men visar intresse Leker – startar långsamt men blir aktiv Leker aktivt, startar snabbt
Balder
Leker mycket aktivt, startar mycket snabbt
Moa
2b LEK 1 Gripande Griper ej Griper ej, nosar på föremålet Griper försiktigt eller nyper i föremålet Griper direkt med hela munnen.
Balder Moa
Griper direkt, hugger föremålet
2c LEK 1 Dragkamp Biter ej Biter försiktigt, släpper, håller, drar ej emot Griper, drar emot, men släpper och tar om alternativt tuggar
Balder Moa
Griper direkt med hela munnen, drar emot tills testledaren släpper Griper direkt med hela munnen, rycker, drar emot tills testledaren släpper
3a JAKT Förföljande Startar ej
Balder
Startar, men avbryter
Balder
Startar eller springer långsamt. Kan öka farten. Fullföljer Startar med hög fart, målinriktad. Bromsar in vid bytet
Moa x 2
Startar direkt med hög fart. Springer förbi bytet. Kan vända.
3b JAKT Gripande Nonchalerar bytet/springer ej fram
Balder
Griper ej, nosar på föremålet
Balder
Griper tveksamt eller med tidsfördröjning Griper direkt, släpper
Moa
Griper direkt. Behåller bytet i minst 3 sek
Moa
4 AKTIVITET Är ouppmärksam, ointresserad, inaktiv Uppmärksam och lugn. Står, sitter eller ligger Är uppmärksam och i huvudsak lugn. Enstaka aktivitets-höjningar Är uppmärksam men något orolig, vandrar runt och nosar
Balder Moa
Är orolig. Växlar snabbt aktiviteter
5a AVST. LEK Intresse Engageras ej av figuranten. Ointresserad Kontroll. Avbrott kan förekomma
Balder Moa
Intresserad, följer figuranten utan avbrott Intresserad, vill iväg. Enstaka startförsök Mycket intresserad. Vill iväg. Upprepade startförsök
5b AVST. LEK Hot/agg Visar inga hotbeteenden
Balder Moa
Enstaka skall och/ eller morrningar under mom. första del Enstaka skall och/ eller morrningar under mom. första och andra del. Visar hotbeteende, skall och morrningar under mom. första del Visar hotbeteende, skall och morrningar under mom. första och andra del.
5c AVST. LEK Nyfikenhet Går ej fram till figuranten. Ointresserad
Balder
Går fram när figuranten pratar eller bollar med föremålet.
Moa
Går fram till den dolda men talande figuranten Går fram till fig. med låg kroppställning och/eller tidsfördröjning Går fram direkt till figuranten utan hjälp
5d AVST. LEK Leklust Visar inget intresse
Balder
Leker ej men visar intress Leker, kan gripa försiktigt, drar inte emot
Moa
Griper direkt. Kan släppa och ta om. Drar emot. Griper direkt med hela munnen. Drar emot, släpper ej
5e AVST. LEK Samarbete Visar inget intresse.
Balder
Blir aktiv men avbryter. Är aktiv med fig. när denne är aktiv.
Moa
Är aktiv med fig. intresse även mot passiv fig Uppmanar passiv fig. till fortsatt lek.
6a ÖVERRASKN. Rädsla Stannar, kort stopp Hukar sig och stannar Gör undan-manöver utan att vända bort blicken
Balder Moa
Flyr högst 5 meter Flyr mer än 5 meter
6b ÖVERRASKN. Hot/agg Visar inga hotbeteenden Visar enstaka hotbeteenden
Balder
Visar flera hotbeteenden under längre tid
Moa
Visar flera hotbeteenden och någon attack Visar hotbeteenden och attacker som kan avslutas med bett.
6c ÖVERRASKN. Nyfikenhet Går fram när föraren lägger ner overallen Går fram när föraren sitter på huk o talar till overallen lockar på hunden. Går fram till overallen när föraren står bredvid
Balder
Går fram till overallen när föraren gått halva avståndet
Moa
Går fram till overallen utan hjälp
6d ÖVERRASKN. Kvarstående rädsla Ingen tempo-förändring eller undan-manöver
Balder
Liten båge, el liten tempoväxling vid någon av passagerna
Moa
Båge el tempo- växlling vid 1:a pass. Minskat utslag vid 2:a passagen Båge eller tempoväxl. vid minst två passager utan minskad intensitet mellan tillfällena Visar stort mått av rädsla el ökad rädsla efter samtliga passager
6e ÖVERRASKN. Kvarstående intresse Inget intresse för overallen
Balder
Stannar upp. Luktar eller tittar på overallen vid ett tillfälle Stannar upp. Luktar/tittar på overallen vid minst två tillfällen
Moa
Biter i/lek mot overallen. Intresset minskar efter hand Biter i/leker med overallen vid två eller fler passager
7a LJUDKÄNSL. Rädsla Stannar, kort stopp Hukar sig och stannar Gör undanmanöver utan att vända bort blicken
Balder Moa
Flyr högst 5 meter Flyr mer än 5 meter
7b LJUDKÄNSL. Nyfikenhet Går inte fram Går fram när föraren sitter på huk o talar till skramlet – lockar på hunden
Movi
Går fram när föraren står bredvid Går fram till skramlet när föraren gått halva avståndet Går fram till skramlet utan hjälp
Balder Moa
7c LJUDKÄNSL. Kvarstående rädsla Ingen tempo-förändring eller undan-manöver
Balder Moa
Liten båge, eller liten tempoväxling vid någon av passagerna Båge el tempo- växling vid 1:a pass. Minskat utslag vid 2:a passagen Båge el tempoväxl vid minst två passager utan minskad intensitet mellan gångerna Visar stort mått av rädsla efter samtliga passager
7d LJUDKÄNSL. Kvarstående intresse Inget intresse för ljudkällan
Balder Moa
Stannar upp. Luktar eller tittar på ljudkällan vid ett tillfälle Stannar upp. Luktar/tittar på ljudkällan vid minst två tillfällen Biter i/leker mot skramlet. Intresset minskar efter hand Biter i/leker med skramlet vid två eller fler passager
8a SPÖKEN Hot/agg Visar inga hotbeteenden Visar enstaka hotbeteenden. Visar flera hotbeteenden under längre tid
Balder Moa
Visar flera hotbeteenden och någon attack Visar flera hotbeteenden och flera attacker
8b SPÖKEN Kontroll Enstaka kontroll, därefter inget intresse. Skärmar av sig Tittar till mot spökena då och då Kontrollerar och/eller andlar mot spökena. Långa avbrott
Moa
Kontrollerar och/eller handlar mot båda spökena. Kortare avbrott
Balder
Kontrollerar och/eller handlar mot båda spökena under hela momentet
8c SPÖKEN Rädsla Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren
Moa
Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Någon avstånds-reglering Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Pendlar mellan flyktstart och kontroll Uppehåller sig i huvudsak bakom föraren. Pendlar mellan flyktstart och kontroll. Flyr längre än kopplets längd. Kan ta stöd av publiken eller lämna platsen
Balder
8d SPÖKEN Nyfikenhet Går fram när föraren tagit av figs förklädnad Går fram när föraren talar med fig/lockar på hunden
Balder
Går fram till figuranten när föraren står bredvid Går fram till spöket när föraren gått halva avståndet
Moa
Går fram till spöket utan hjälp
8e SPÖKEN Kontakt Avvisar eller undviker kontaktförsök Accepterar kontakt helt oengagerad. Men drar sig inte undan Besvarar kontakt när figuranten bjuder Tar kontakt själv med figuranten Intensivt kontaktbeteende mot fig. Kan hoppa och gnälla
Balder Moa
9a LEK Leklust Leker ej Leker ej men visar intresse Leker startar långsamt men blir aktiv Startar snabbt, leker aktivt
Balder Moa
Leker mycket aktivt, startar mycket snabbt
9b LEK 2 Gripande Griper ej
Balder
Griper ej direkt, nosar först på föremålet Griper tveksamt eller med framtänderna Griper direkt med hela munnen
Moa
Griper direkt, hugger föremålet
10 SKOTT Visar ingen berördhet. Snabb kontroll och sedan helt oberörd
Balder Moa
Avtagande kontroller under lek/passivitet. Därefter oberörd Avtagande reaktioner på skotten/riktar intresse mot skytten/återgår till aktivitet /passivitet Avbryter aktivitet/låser mot skytten. Kan ej återgå till lek/ passivitet Kvarstående oro efter flera skott. Avbryter efter tydliga flykt- tendenser/avstår skott

© Nina Mellfors | Layout: jareback.com | 073-8137049 | Glofshult Västerhagen, Vikbolandet | Idag: Totalt: