Startsida Nyheter Kennel Uppfödning Hundar Blogg Galleri Länkar
 

Meny

» Planer
» Kull 10
» Kull 9
» Kull 8
» Kull 7
» Kull 6
» Kull 5
» Kull 4
» Kull 3
» Kull 2
» Kull 1

Kull 4 2008-03-14


RLD N Fätorpet's Styvmorsviol STDs "Movi"
Född: 2003-11-03
Färg: Red merle vit & tan
Svans: Lång
HD/ED: HD grad A, ED ua (0)
Ögon: u.a

Lydnad: 2:a pris lydnadsklass 1, 159,5 p
Rallylydnad: RLD N (11 år gammal)
Vallning: STDs
Utställning: 1 x CERT i öppenklass
MH: Genomförd, 1:a skott

KORAD Blue Wingfire's Loke "Loke"
Född: 2002-06-10
Färg: Svart, vit & tan
Svans: Lång
HD/ED: HD grad A, ED ua (0)
Ögon: u.a

Lydnad: 2:a pris i lydnadsklass 3
Bruks: Cert poäng i elitklass spår
Utställning: 2:a pris i bruksklass
MH: Genomförd, 2:a skott
MT: 110 poäng

Valparnas stamtavla

KORAD
Blue Wingfire's Loke
Dancing Skies Desperado FI V-97 FI UCH
Nolen's Dakota Dancer
Boot Hill Cedar Cliff Bandit
KORAD LPIII SE UCH SE LCH
Crofter Holding's Blue Wingt
FI UCH
Dancing Skies Amigo
LPI FI UCH
Bluefire's Ice Dancer
Fätorpets Styvmorsviol STDs Applegates El Rojo Leprechan Las Rocosa Joseph
Ch Gingerbreds Irish Creme STDd
Difloyds Skyline Beowulf's Strix
LPI SE UCH
Difloyds Silverado


Fätorpet's Blåeld "Ice"

AVLIDEN
Kön: Hane
Färg: Blue merle, vit & tan
HD/ED: HD grad A, ED ua (0)

MH: Genomförd, 2:a skott

Fätorpet's Videört " Ozzy"

AVLIDEN
Kön: Hane
Färg: Red merle, vit & tan
HD/ED: HD grad C, ED ua (0)

Lydnad: 2:a pris lydnadsklass 1
Utställning: 2:a pris unghundsklass
MH: Genomförd, 5:a skott

Fätorpet's Vintergäck "Mowgli"

Kön: Hane
Färg: Red merle, vit & tan
HD/ED: HD grad A, ED ua (0)

Utställning: 1:a pris juniorklass

KORAD LPI LPII LPIII DRH III Fätorpet's Tussilago "Meja"

Kön: Tik
Färg: Red merle, vit & tan
HD/ED: HD grad A, ED ua (0)
Ögon: u.a 2012-05-26

Lydnad: LPI LPII LPIII
Bruks: Uppflyttad till elit klass, rapport
Godkänd i elit klass, spår
Utställning: 1:a pris HP juniorklass, Godkänd exteriörbeskrivning
MH: Genomförd, 3:a skott
MT: KORAD, 395 poäng
Draghund: 2 x CERT, Godkänt draghundsprov
Övrigt: 1 kull, Fätorpets kennel
Årets Fätorpshund: 2009, 2010, 2011 & 2013
Uthållighetsprov (UHP): Genomfört och godkänt.
Hemsida: mejsis.wordpress.com

2014-09-14

KORAD LPI LPII Fätorpet's Blåsippa "Bea"

Kön: Tik
Färg: Blue merle, vit & tan
HD/ED: HD grad A, ED ua (0)

Lydnad: LPI, LPII
Bruks: Uppflyttad till lägre klass, spår
Utställning: Exellent, CK i öppenklass
Godkänd exteriörbeskrivning
MH: Genomförd, 1:a skott
MT: KORAD, 337 poäng

FDI FDII RLD N RLD F Fätorpet's Gullviva "Viva"

Kön: Tik
Färg: Röd, vit & tan
HD/ED: HD grad A , ED ua (0)
Ögon: u.a 2011-09-30

Viltspår: Godkänd anlagsklass, 2 x 1:a pris i Öppenklass
Freestyle: FDI, FDII, 2 x CERT
Rallylydnad: RLD N, RLD F, 1 x avanceradkl
Utställning: Godkänd exteriörbeskrivning
MH: Genomförd, 2:a skott

Mentalbeskrivning


MOMENTEN 1 2 3 4 5
1a KONTAKT Hälsning Avvisar kontakt, morrning och/el. bitförsök Undviker kontakt-skyggar och drar sig undan Accepterar kontakt-helt oengagerad, men drar sig inte undan Tar kontakt själv eller besvarar kontaktförsök
Ice Bea Viva Meja Ozzy
Intensivt kontaktbeteende mot testledaren. Kan hoppa och gnälla
1b KONTAKT Samarbete Följer ej med trots upprepade försök att locka Följer med motvilligt. Strävar mot föraren eller stretar åt annat håll Följer med hela sträckan, neutral Följer med villigt. Engagerar sig i testledaren
Ice Bea Viva Meja Ozzy
Följer med villigt. Visar intensivt intresse mot testledaren, hoppar, gnäller
1c KONTAKT Hantering Avvisar. Morrar och/eller bitförsök
Ice
Undviker, drar sig undan, tar ev. kontakt med föraren
Bea
Accepterar. Är neutral Accepterar. Svarar med kontaktbeteende
Viva Meja Ozzy
Accepterar. Intensivt kontaktbeteende mot testledaren
2a LEK 1 Leklust Leker ej Leker ej men visar intresse
Meja
Leker – startar långsamt men blir aktiv Leker aktivt, startar snabbt
Ice Bea Viva Ozzy
Leker mycket aktivt, startar mycket snabbt
2b LEK 1 Gripande Griper ej Griper ej, nosar på föremålet
Meja
Griper försiktigt eller nyper i föremålet
Bea Ice Ozzy
Griper direkt med hela munnen.
Viva
Griper direkt, hugger föremålet
2c LEK 1 Dragkamp Biter ej
Meja
Biter försiktigt, släpper, håller, drar ej emot
Ice Bea Viva
Griper, drar emot, men släpper och tar om alternativt tuggar
Ozzy
Griper direkt med hela munnen, drar emot tills testledaren släpper Griper direkt med hela munnen, rycker, drar emot tills testledaren släpper
3a JAKT Förföljande Startar ej
Viva Meja
Startar, men avbryter Startar eller springer långsamt. Kan öka farten. Fullföljer
Ice Viva Meja
Startar med hög fart, målinriktad. Bromsar in vid bytet
Ice Bea x 2 Ozzy x 2
Startar direkt med hög fart. Springer förbi bytet. Kan vända.
3b JAKT Gripande Nonchalerar bytet/springer ej fram
Meja Viva
Griper ej, nosar på föremålet
Bea x 2
Griper tveksamt eller med tidsfördröjning
Meja Viva Ice Ozzy x 2
Griper direkt, släpper
Ice
Griper direkt. Behåller bytet i minst 3 sek
4 AKTIVITET Är ouppmärksam, ointresserad, inaktiv Uppmärksam och lugn. Står, sitter eller ligger
Viva Meja
Är uppmärksam och i huvudsak lugn. Enstaka aktivitets-höjningar
Bea
Är uppmärksam men något orolig, vandrar runt och nosar
Ice Ozzy
Är orolig. Växlar snabbt aktiviteter
5a AVST. LEK Intresse Engageras ej av figuranten. Ointresserad Kontroll. Avbrott kan förekomma
Viva
Intresserad, följer figuranten utan avbrott
Meja Bea Ice Ozzy
Intresserad, vill iväg. Enstaka startförsök Mycket intresserad. Vill iväg. Upprepade startförsök
5b AVST. LEK Hot/agg Visar inga hotbeteenden
Ice Bea Viva Meja
Enstaka skall och/ eller morrningar under mom. första del Enstaka skall och/ eller morrningar under mom. första och andra del.
Ozzy
Visar hotbeteende, skall och morrningar under mom. första del Visar hotbeteende, skall och morrningar under mom. första och andra del.
5c AVST. LEK Nyfikenhet Går ej fram till figuranten. Ointresserad
Viva Ozzy
Går fram när figuranten pratar eller bollar med föremålet.
Ice Bea
Går fram till den dolda men talande figuranten Går fram till fig. med låg kroppställning och/eller tidsfördröjning
Meja
Går fram direkt till figuranten utan hjälp
5d AVST. LEK Leklust Visar inget intresse
Bea Viva Meja Ozzy
Leker ej men visar intresse Leker, kan gripa försiktigt, drar inte emot
Ice
Griper direkt. Kan släppa och ta om. Drar emot. Griper direkt med hela munnen. Drar emot, släpper ej
5e AVST. LEK Samarbete Visar inget intresse.
Bea Viva Meja Ozzy
Blir aktiv men avbryter. Är aktiv med fig. när denne är aktiv.
Ice
Är aktiv med fig. intresse även mot passiv fig Uppmanar passiv fig. till fortsatt lek.
6a ÖVERRASKN. Rädsla Stannar, kort stopp Hukar sig och stannar
Viva
Gör undan-manöver utan att vända bort blicken
Bea Meja Ozzy
Flyr högst 5 meter
Ice
Flyr mer än 5 meter
6b ÖVERRASKN. Hot/agg Visar inga hotbeteenden
Bea Viva
Visar enstaka hotbeteenden
Ice Meja
Visar flera hotbeteenden under längre tid
Ozzy
Visar flera hotbeteenden och någon attack Visar hotbeteenden och attacker som kan avslutas med bett.
6c ÖVERRASKN. Nyfikenhet Går fram när föraren lägger ner overallen Går fram när föraren sitter på huk o talar till overallen lockar på hunden. Går fram till overallen när föraren står bredvid
Meja Ozzy
Går fram till overallen när föraren gått halva avståndet
Ice
Går fram till overallen utan hjälp
Bea Viva
6d ÖVERRASKN. Kvarstående rädsla Ingen tempo-förändring eller undan-manöver
Ice Bea Viva Meja Ozzy
Liten båge, el liten tempoväxling vid någon av passagerna Båge el tempo- växlling vid 1:a pass. Minskat utslag vid 2:a passagen Båge eller tempoväxl. vid minst två passager utan minskad intensitet mellan tillfällena Visar stort mått av rädsla el ökad rädsla efter samtliga passager
6e ÖVERRASKN. Kvarstående intresse Inget intresse för overallen
Bea Viva
Stannar upp. Luktar eller tittar på overallen vid ett tillfälle
Ice Meja
Stannar upp. Luktar/tittar på overallen vid minst två tillfällen
Ozzy
Biter i/lek mot overallen. Intresset minskar efter hand Biter i/leker med overallen vid två eller fler passager
7a LJUDKÄNSL. Rädsla Stannar, kort stopp
Meja Ozzy
Hukar sig och stannar
Bea Viva
Gör undanmanöver utan att vända bort blicken
Ice
Flyr högst 5 meter Flyr mer än 5 meter
7b LJUDKÄNSL. Nyfikenhet Går inte fram Går fram när föraren sitter på huk o talar till skramlet – lockar på hunden Går fram när föraren står bredvid Går fram till skramlet när föraren gått halva avståndet Går fram till skramlet utan hjälp
Ice Bea Viva Meja Ozzy
7c LJUDKÄNSL. Kvarstående rädsla Ingen tempo-förändring eller undan-manöver
Ice Bea Viva Meja Ozzy
Liten båge, eller liten tempoväxling vid någon av passagerna Båge el tempo- växling vid 1:a pass. Minskat utslag vid 2:a passagen Båge el tempoväxl vid minst två passager utan minskad intensitet mellan gångerna Visar stort mått av rädsla efter samtliga passager
7d LJUDKÄNSL. Kvarstående intresse Inget intresse för ljudkällan Stannar upp. Luktar eller tittar på ljudkällan vid ett tillfälle
Ice Viva
Stannar upp. Luktar/tittar på ljudkällan vid minst två tillfällen
Bea Meja Ozzy
Biter i/leker mot skramlet. Intresset minskar efter hand Biter i/leker med skramlet vid två eller fler passager
8a SPÖKEN Hot/agg Visar inga hotbeteenden Visar enstaka hotbeteenden.
Meja
Visar flera hotbeteenden under längre tid
Bea Viva Ozzy
Visar flera hotbeteenden och någon attack
Ice
Visar flera hotbeteenden och flera attacker
8b SPÖKEN Kontroll Enstaka kontroll, därefter inget intresse. Skärmar av sig Tittar till mot spökena då och då Kontrollerar och/eller andlar mot spökena. Långa avbrott
Bea Viva Meja
Kontrollerar och/eller handlar mot båda spökena. Kortare avbrott
Ice Ozzy
Kontrollerar och/eller handlar mot båda spökena under hela momentet
8c SPÖKEN Rädsla Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Någon avstånds-reglering Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Pendlar mellan flyktstart och kontroll
Bea
Uppehåller sig i huvudsak bakom föraren. Pendlar mellan flyktstart och kontroll.
Ozzy
Flyr längre än kopplets längd. Kan ta stöd av publiken eller lämna platsen
Ice Viva Meja
8d SPÖKEN Nyfikenhet Går fram när föraren tagit av figs förklädnad
Meja
Går fram när föraren talar med fig/lockar på hunden
Ice
Går fram till figuranten när föraren står bredvid
Bea Ozzy
Går fram till spöket när föraren gått halva avståndet
Viva
Går fram till spöket utan hjälp
8e SPÖKEN Kontakt Avvisar eller undviker kontaktförsök Accepterar kontakt helt oengagerad. Men drar sig inte undan
Ice
Besvarar kontakt när figuranten bjuder
Meja
Tar kontakt själv med figuranten
Bea Viva Ozzy
Intensivt kontaktbeteende mot fig. Kan hoppa och gnälla
9a LEK Leklust Leker ej
Meja
Leker ej men visar intresse Leker startar långsamt men blir aktiv
Ice Viva
Startar snabbt, leker aktivt
Bea
Leker mycket aktivt, startar mycket snabbt
Ozzy
9b LEK 2 Gripande Griper ej
Meja
Griper ej direkt, nosar först på föremålet Griper tveksamt eller med framtänderna
Ice Bea Viva Ozzy
Griper direkt med hela munnen Griper direkt, hugger föremålet
10 SKOTT Visar ingen berördhet. Snabb kontroll och sedan helt oberörd
Bea
Avtagande kontroller under lek/passivitet. Därefter oberörd
Ice Viva
Avtagande reaktioner på skotten/riktar intresse mot skytten/återgår till aktivitet /passivitet
Meja
Avbryter aktivitet/låser mot skytten. Kan ej återgå till lek/ passivitet Kvarstående oro efter flera skott. Avbryter efter tydliga flykt- tendenser/avstår skott
Ozzy
© Nina Mellfors | Layout: jareback.com | 073-8137049 | Glofshult Västerhagen, Vikbolandet | Idag: Totalt: