Startsida Nyheter Kennel Uppfödning Hundar Blogg Galleri Länkar
 

Meny

» Planer
» Kull 10
» Kull 9
» Kull 8
» Kull 7
» Kull 6
» Kull 5
» Kull 4
» Kull 3
» Kull 2
» Kull 1

Kull 5 2008-10-12


Crofter Holding's Amorcita Roja ATDsd STDc
"Ammi"
Född: 2002-10-30
Färg: Röd med vita tecken
Svans: Lång
HD/ED: HD grad B , ED ua (0)
Ögon: u.a

Vallning: ATDsd STDc
Viltspår: Godkänd anlagsklass
Utställning: 2:a pris i unghundsklass
MH: Genomförd, 2:a skott


LPII Crofter Holding's Springfield SphI SökhII STDs ATDd "Copee"
Född: 2005-01-15
Färg: Blue merle & vit
Svans: Lång
HD/ED: HD grad A , ED ua (0)
Ögon: u.a

Lydnad: 3 x 1:a pris i lydnadsklass 2
Bruks: Godkänd i lägre klass spår
Godkänd i högre klass sök
Vallning: STDs ATDd
Utställning: 1 x CERT, 2 x CK i öppenklass
MH: Genomförd, 1:a skott

Valparnas stamtavla

LPII Crofter Holding's Springfield SphI SökhII STDs ATDd KORAD WTCH TJH NORD UCH GK VALLH PR OTDs
Diamond Bluff Cowboy Classic
Pascals Jumping Jack Flash
DK UCH FI UCH Ch Diamond Aire Mary Poppins STDs
Crofter Holding's Downtown Suzie CA CH Artistic's It Had To B' Fate STDs
Blackwatchs Carat O'Overland
Crofter Holding's Amorcita roja ATDsd STDc WTCH Las Rocosa Rodeoromeo Of Car Las Rocosa Rejoneador
Las Rocosa Belle Of The Ball STDds
Los Suenos Legends Of Belles VCH WTCH Ch Shopes Goodnight Bandit CDX RTDcs
Private Stocs Manzanita OTDc STDds


KORAD Fätorpet's Svartkämpe "Popper"

Kön: Hane
Färg: Svart, vit & tan
HD/ED: HD grad A, ED ua (0)
Ögon: u.a (2012-05-24)

Utställning: Godkänd exteriörbeskrivning
MH: Genomförd, 1:a skott
MT:
KORAD, 445 poäng
Övrigt: 1 kull, Fätorpets kennel

Fätorpet's Svartrot "Charlie"

Kön: Hane (Kastrerad)
Färg: Svart med vita tecken
HD/ED: HD grad A, ED ua (0)

Lydnad: 1:a pris i lydnadsklass 1
MH: Genomförd, 3:a skott
MT: 331 poäng

Fätorpet's Svartvide "Figo"

Kön: Hane (Kastrerad)
Färg: Svart med vita tecken
HD/ED: HD grad A, ED ua (0)

Lydnad: 1:a pris i lydnadsklass 1
1:a pris lydnadsklass 2
Bruks: Godkänd i högre, spår
Spår SHK: Godkänd startklass
Utställning: Godkänd exteriörbeskrivning
MH: Genomförd, 2:a skott
MT: 371 poäng, tyvärr ej godkänt skott

Fätorpet's Svarta Trolldruva "Troll"

Kön: Tik
Färg: Svart med vita tecken
HD/ED: HD grad A, ED ua (0)

Utställning: Godkänd exteriörbeskrivning
MH: Genomförd, (avstod skott)

LPI Fätorpet's Lilla Blåmåra "Nima"

Kön: Tik
Färg: Blue merle, vit & tan
HD/ED: HD grad A, ED ua (0)
Ögon: ua (2014-03-13)
DNA: HSF4- fri

Lydnad: LPI
Bruks: Godkänd i appellklass, spår
Utställning: Very Good i Öppenklass
MH: Genomförd, 2:a skott
Övrigt: Godkänt anlagstest i bevakning
Godkänd terapihund
Hemsida: northshadows.webs.com

Mentalbeskrivning


MOMENTEN 1 2 3 4 5
1a KONTAKT Hälsning Avvisar kontakt, morrning och/el. bitförsök Undviker kontakt-skyggar och drar sig undan Accepterar kontakt-helt oengagerad, men drar sig inte undan Tar kontakt själv eller besvarar kontaktförsök
Popper Charlie Figo Nima Troll
Intensivt kontaktbeteende mot testledaren. Kan hoppa och gnälla
1b KONTAKT Samarbete Följer ej med trots upprepade försök att locka Följer med motvilligt. Strävar mot föraren eller stretar åt annat håll Följer med hela sträckan, neutral
Popper Charlie Figo Troll
Följer med villigt. Engagerar sig i testledaren
Nima
Följer med villigt. Visar intensivt intresse mot testledaren, hoppar, gnäller
1c KONTAKT Hantering Avvisar. Morrar och/eller bitförsök Undviker, drar sig undan, tar ev. kontakt med föraren Accepterar. Är neutral
Popper Troll
Accepterar. Svarar med kontaktbeteende
Charlie Figo Nima
Accepterar. Intensivt kontaktbeteende mot testledaren
2a LEK 1 Leklust Leker ej Leker ej men visar intresse Leker – startar långsamt men blir aktiv Leker aktivt, startar snabbt
Popper Charlie Figo Nima Troll
Leker mycket aktivt, startar mycket snabbt
2b LEK 1 Gripande Griper ej Griper ej, nosar på föremålet Troll Griper försiktigt eller nyper i föremålet
Popper Nima
Griper direkt med hela munnen.
Charlie Figo
Griper direkt, hugger föremålet
2c LEK 1 Dragkamp Biter ej Troll Biter försiktigt, släpper, håller, drar ej emot
Popper Charlie Figo Nima
Griper, drar emot, men släpper och tar om alternativt tuggar Griper direkt med hela munnen, drar emot tills testledaren släpper Griper direkt med hela munnen, rycker, drar emot tills testledaren släpper
3a JAKT Förföljande Startar ej Startar, men avbryter
Nima
Startar eller springer långsamt. Kan öka farten. Fullföljer
Nima
Startar med hög fart, målinriktad. Bromsar in vid bytet
Popper x 2 Charlie Figo Troll x 2
Startar direkt med hög fart. Springer förbi bytet. Kan vända.
Charlie Figo
3b JAKT Gripande Nonchalerar bytet/springer ej fram
Figo Nima
Griper ej, nosar på föremålet
Popper Nima Troll x 2
Griper tveksamt eller med tidsfördröjning
Popper Charlie x 2 Figo
Griper direkt, släpper Griper direkt. Behåller bytet i minst 3 sek
4 AKTIVITET Är ouppmärksam, ointresserad, inaktiv Uppmärksam och lugn. Står, sitter eller ligger Troll Är uppmärksam och i huvudsak lugn. Enstaka aktivitets-höjningar
Popper Nima
Är uppmärksam men något orolig, vandrar runt och nosar
Charlie Figo
Är orolig. Växlar snabbt aktiviteter
5a AVST. LEK Intresse Engageras ej av figuranten. Ointresserad Kontroll. Avbrott kan förekomma Intresserad, följer figuranten utan avbrott
Popper Charlie Figo Troll
Intresserad, vill iväg. Enstaka startförsök Mycket intresserad. Vill iväg. Upprepade startförsök
Nima
5b AVST. LEK Hot/agg Visar inga hotbeteenden
Popper Troll
Enstaka skall och/ eller morrningar under mom. första del
Charlie
Enstaka skall och/ eller morrningar under mom. första och andra del.
Figo
Visar hotbeteende, skall och morrningar under mom. första del
Nima
Visar hotbeteende, skall och morrningar under mom. första och andra del.
5c AVST. LEK Nyfikenhet Går ej fram till figuranten. Ointresserad
Popper Figo
Går fram när figuranten pratar eller bollar med föremålet Går fram till den dolda men talande figuranten
Nima Troll
Går fram till fig. med låg kroppställning och/eller tidsfördröjning
Charlie
Går fram direkt till figuranten utan hjälp
5d AVST. LEK Leklust Visar inget intresse
Popper Figo Troll
Leker ej men visar intresse
Charlie Nima
Leker, kan gripa försiktigt, drar inte emot Griper direkt. Kan släppa och ta om. Drar emot. Griper direkt med hela munnen. Drar emot, släpper ej
5e AVST. LEK Samarbete Visar inget intresse.
Popper Charlie Figo Troll
Blir aktiv men avbryter. Är aktiv med fig. när denne är aktiv.
Nima
Är aktiv med fig. intresse även mot passiv fig Uppmanar passiv fig. till fortsatt lek.
6a ÖVERRASKN. Rädsla Stannar, kort stopp Hukar sig och stannar
Popper Charlie Nima
Gör undan-manöver utan att vända bort blicken
Figo Troll
Flyr högst 5 meter Flyr mer än 5 meter
6b ÖVERRASKN. Hot/agg Visar inga hotbeteenden
Popper Nima
Visar enstaka hotbeteenden
Charlie Figo
Visar flera hotbeteenden under längre tid Visar flera hotbeteenden och någon attack Troll Visar hotbeteenden och attacker som kan avslutas med bett.
6c ÖVERRASKN. Nyfikenhet Går fram när föraren lägger ner overallen
Nima Troll
Går fram när föraren sitter på huk o talar till overallen lockar på hunden. Går fram till overallen när föraren står bredvid
Charlie
Går fram till overallen när föraren gått halva avståndet Går fram till overallen utan hjälp
Popper Figo
6d ÖVERRASKN. Kvarstående rädsla Ingen tempo-förändring eller undan-manöver
Popper Figo
Liten båge, el liten tempoväxling vid någon av passagerna
Charlie
Båge el tempo- växlling vid 1:a pass. Minskat utslag vid 2:a passagen
Nima
Båge eller tempoväxl. vid minst två passager utan minskad intensitet mellan tillfällena Troll Visar stort mått av rädsla el ökad rädsla efter samtliga passager
6e ÖVERRASKN. Kvarstående intresse Inget intresse för overallen
Popper Troll
Stannar upp. Luktar eller tittar på overallen vid ett tillfälle
Charlie Figo Nima
Stannar upp. Luktar/tittar på overallen vid minst två tillfällen Biter i/lek mot overallen. Intresset minskar efter hand Biter i/leker med overallen vid två eller fler passager
7a LJUDKÄNSL. Rädsla Stannar, kort stopp Hukar sig och stannar
Charlie
Gör undanmanöver utan att vända bort blicken
Popper Figo Nima
Flyr högst 5 meter Troll Flyr mer än 5 meter
7b LJUDKÄNSL. Nyfikenhet Går inte fram
Nima Troll
Går fram när föraren sitter på huk o talar till skramlet – lockar på hunden Går fram när föraren står bredvid Går fram till skramlet när föraren gått halva avståndet Går fram till skramlet utan hjälp
Popper Charlie Figo
7c LJUDKÄNSL. Kvarstående rädsla Ingen tempo-förändring eller undan-manöver
Popper Charlie Figo Nima Troll
Liten båge, eller liten tempoväxling vid någon av passagerna Båge el tempo- växling vid 1:a pass. Minskat utslag vid 2:a passagen Båge el tempoväxl vid minst två passager utan minskad intensitet mellan gångerna Visar stort mått av rädsla efter samtliga passager
7d LJUDKÄNSL. Kvarstående intresse Inget intresse för ljudkällan
Popper Charlie Nima Troll
Stannar upp. Luktar eller tittar på ljudkällan vid ett tillfälle
Figo
Stannar upp. Luktar/tittar på ljudkällan vid minst två tillfällen Biter i/leker mot skramlet. Intresset minskar efter hand Biter i/leker med skramlet vid två eller fler passager
8a SPÖKEN Hot/agg Visar inga hotbeteenden Visar enstaka hotbeteenden.
Charlie
Visar flera hotbeteenden under längre tid
Popper Figo Troll
Visar flera hotbeteenden och någon attack Visar flera hotbeteenden och flera attacker
Nima
8b SPÖKEN Kontroll Enstaka kontroll, därefter inget intresse. Skärmar av sig Tittar till mot spökena då och då Kontrollerar och/eller andlar mot spökena. Långa avbrott Kontrollerar och/eller handlar mot båda spökena. Kortare avbrott
Popper Nima
Kontrollerar och/eller handlar mot båda spökena under hela momentet
Charlie Figo Troll
8c SPÖKEN Rädsla Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren Troll Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Någon avstånds-reglering Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Pendlar mellan flyktstart och kontroll
Charlie Figo Nima
Uppehåller sig i huvudsak bakom föraren. Pendlar mellan flyktstart och kontroll. Flyr längre än kopplets längd. Kan ta stöd av publiken eller lämna platsen
Popper
8d SPÖKEN Nyfikenhet Går fram när föraren tagit av figs förklädnad
Popper Charlie Nima
Går fram när föraren talar med fig/lockar på hunden Går fram till figuranten när föraren står bredvid
Figo
Går fram till spöket när föraren gått halva avståndet Går fram till spöket utan hjälp Troll
8e SPÖKEN Kontakt Avvisar eller undviker kontaktförsök
Popper
Accepterar kontakt helt oengagerad. Men drar sig inte undan Troll Besvarar kontakt när figuranten bjuder
Charlie Figo Nima
Tar kontakt själv med figuranten Intensivt kontaktbeteende mot fig. Kan hoppa och gnälla
9a LEK Leklust Leker ej Leker ej men visar intresse Troll Leker startar långsamt men blir aktiv Startar snabbt, leker aktivt
Popper Charlie Figo Nima
Leker mycket aktivt, startar mycket snabbt
9b LEK 2 Gripande Griper ej Troll Griper ej direkt, nosar först på föremålet
Charlie Figo
Griper tveksamt eller med framtänderna
Nima
Griper direkt med hela munnen
Popper
Griper direkt, hugger föremålet
10 SKOTT Visar ingen berördhet. Snabb kontroll och sedan helt oberörd
Popper
Avtagande kontroller under lek/passivitet. Därefter oberörd
Figo Nima
Avtagande reaktioner på skotten/riktar intresse mot skytten/återgår till aktivitet /passivitet
Charlie
Avbryter aktivitet/låser mot skytten. Kan ej återgå till lek/ passivitet Kvarstående oro efter flera skott. Avbryter efter tydliga flykt- tendenser/avstår skott Troll (avstår)
© Nina Mellfors | Layout: jareback.com | 073-8137049 | Glofshult Västerhagen, Vikbolandet | Idag: Totalt: