Startsida Nyheter Kennel Uppfödning Hundar Blogg Galleri Länkar
 

Meny

» Planer
» Kull 10
» Kull 9
» Kull 8
» Kull 7
» Kull 6
» Kull 5
» Kull 4
» Kull 3
» Kull 2
» Kull 1

Kull 6 2010-05-22


RLD N Fätorpet's Styvmorsviol STDs "Movi"
Född: 2003-11-03
Färg: Red merle vit & tan
Svans: Lång
HD/ED: HD grad A, ED ua (0)

Lydnad: 2:a pris lydnadsklass 1, 159,5 p
Rallylydnad: RLD N (11 år gammal)
Vallning: STDs
Utställning: 1 x CERT i öppenklass
MH: Genomförd, 1:a skott


WTCH S Bar L Mohawk JV-E-OP GS-E RV-E "Mo"
Född: 2005-06-02
Färg: Svart, vit & tan
Svans: Lång
HD/ED: HD grad B, ED ua (0)

UO (Lydnad): BGH-1, BGH-2, BGH-3, GH-2
Vallning: WTCH (ASCA), HWT, IHT-TS3 (FCI)
Agiliy: GS-E, RS-E, JV-E-OP(ASCA) LK3 (FCI)
Övrigt: Plac. 1 European MVA Championship (mest flexibla Aussien)

Valparnas stamtavla

WTCH S Bar L Mohawk
WTCH Twin Oaks Billy the Kid PATDs RTDs WTCH 45 Ranch Bull Tuff RTDs
Twin Oaks Tv Audio
Misty Ridge Miss Blue Meadow WTCH Justus Buster Bear RTDs
WTCH Bar LW Miss Red Spur RD
Fätorpets Styvmorsviol STDs Applegates El Rojo Leprechan Las Rocosa Joseph
Ch Gingerbreds Irish Creme STDd
Difloyds Skyline Beowulf's Strix
LPI SE UCH
Difloyds Silverado


LPI LPII Fätorpet's Edelweiss "Zelda"

Kön: Tik
Färg: Blue merle, vit & tan
HD/ED: HD grad B, ED ua (0)

Lydnad: LPI, LPII, 1:a pris i lydnadsklass 3
Bruks: Uppflyttad till högre klass, spår
Uppflyttad till lägre klass, sök
Utställning: Excellent i unghundsklass
Very Good i öppenklass
MH: Genomförd, 5:a skott
Övrigt: Årets Fätorpare 2012

Fätorpet's Viola Alpina "Zelda"

Kön: Tik
Färg: Svart, vit & tan
HD/ED: HD grad A, ED ua (0)

(bor och tävlar i Finland)
Agility: 1 pinne i hoppklass 1

Fätorpet's Aubretina "Isla"

Kön: Tik
Färg: Svart, vit & tan
HD/ED: HD B/C, ED -/0 (ED bedömdes först 2/0 men efter att den finska kennelklubbens veterinärer fått tillgång till plåtarna som fanns efter olyckan då Isla bröt frambenet, gjordes bedömningen att pålagringarna berodde på olyckan och officiell bedömning är nu -/0.)
Ögon: u.a 2013-03-26
(bor och tävlar i Finland)
Övrigt: 1 kull, Snowtimes kennel

KORAD FDI HtMI Fätorpet's Gentiana "Java"

Kön: Tik
Färg: Röd, vit & tan
HD/ED: HD grad B, ED ua (0)
Ögon: u.a 2013-11-22

Freestyle: FD I
HtM: HtM I
Lydnad: 1:a pris i lydnadsklass I
Agility: 1 x pinne agilitykl 2
1 x pinne hoppkl 2
Utställning: Good i unghundsklass, Godkänd exteriörbeskrivning
MH: Genomförd, 1:a skott » Film
MT:
KORAD, 314 poäng » Film 1 » Film 2
Övrigt: Årets Aussie 2012, 2:a placering i freestylen och 3:e placering i Heelwork to music

KORAD Fätorpet's Alpine Rose "Kivi"

Kön: Tik
Färg: Röd, vit & tan
HD/ED: HD grad B, ED ua (0)
Ögon: u.a 2014

Lydnad: 1:a pris i lydnadsklass II
Bruks: Uppflyttade till lägre, spår
Utställning: Godkänd exteriörbeskrivning
MH: Genomförd, 1:a skott
MT:
KORAD, 374 poäng
Övrigt: 1 kull, Fätorpets kennel

Mentalbeskrivning


Kull 6 och 7

MOMENTEN 1 2 3 4 5
1a KONTAKT Hälsning Avvisar kontakt, morrning och/el. bitförsök Undviker kontakt-skyggar och drar sig undan Accepterar kontakt-helt oengagerad, men drar sig inte undan Tar kontakt själv eller besvarar kontaktförsök Kivi Java Zelda
Intensivt kontaktbeteende mot testledaren. Kan hoppa och gnälla
1b KONTAKT Samarbete Följer ej med trots upprepade försök att locka Följer med motvilligt. Strävar mot föraren eller stretar åt annat håll Java Zelda Följer med hela sträckan, neutral
Följer med villigt. Engagerar sig i testledaren Kivi
Följer med villigt. Visar intensivt intresse mot testledaren, hoppar, gnäller
1c KONTAKT Hantering Avvisar. Morrar och/eller bitförsök Undviker, drar sig undan, tar ev. kontakt med föraren Accepterar. Är neutral
Accepterar. Svarar med kontaktbeteende Java Zelda Accepterar. Intensivt kontaktbeteende mot testledaren Kivi
2a LEK 1 Leklust Leker ej Leker ej men visar intresse Leker – startar långsamt men blir aktiv Leker aktivt, startar snabbt Kivi Java
Leker mycket aktivt, startar mycket snabbt Zelda
2b LEK 1 Gripande Griper ej Griper ej, nosar på föremålet Griper försiktigt eller nyper i föremålet Kivi Java Zelda Griper direkt med hela munnen.
Griper direkt, hugger föremålet
2c LEK 1 Dragkamp Biter ej Biter försiktigt, släpper, håller, drar ej emot Kivi Java Zelda Griper, drar emot, men släpper och tar om alternativt tuggar Griper direkt med hela munnen, drar emot tills testledaren släpper Griper direkt med hela munnen, rycker, drar emot tills testledaren släpper
3a JAKT Förföljande

Startar ej
Java x 2

Startar, men avbryter
Kivi x 2

Startar eller springer långsamt. Kan öka farten. Fullföljer
Startar med hög fart, målinriktad. Bromsar in vid bytet
Zelda x 2
Startar direkt med hög fart. Springer förbi bytet. Kan vända.
3b JAKT Gripande Nonchalerar bytet/springer ej fram Kivi x 2 Java x 2 Griper ej, nosar på föremålet
Griper tveksamt eller med tidsfördröjning Zelda (1:a) Griper direkt, släpper Zelda (2:a) Griper direkt. Behåller bytet i minst 3 sek
4 AKTIVITET Är ouppmärksam, ointresserad, inaktiv Uppmärksam och lugn. Står, sitter eller ligger Kivi Är uppmärksam och i huvudsak lugn. Enstaka aktivitets-höjningar
Är uppmärksam men något orolig, vandrar runt och nosar Java Zelda Är orolig. Växlar snabbt aktiviteter
5a AVST. LEK Intresse Engageras ej av figuranten. Ointresserad Kontroll. Avbrott kan förekomma Intresserad, följer figuranten utan avbrott Kivi Java Zelda Intresserad, vill iväg. Enstaka startförsök Mycket intresserad. Vill iväg. Upprepade startförsök
5b AVST. LEK Hot/agg Visar inga hotbeteenden
Enstaka skall och/ eller morrningar under mom. första del Java Enstaka skall och/ eller morrningar under mom. första och andra del. Kivi
Zelda
Visar hotbeteende, skall och morrningar under mom. första del
Visar hotbeteende, skall och morrningar under mom. första och andra del.
5c AVST. LEK Nyfikenhet Går ej fram till figuranten. Ointresserad Kivi Java
Zelda
Går fram när figuranten pratar eller bollar med föremålet Går fram till den dolda men talande figuranten
Går fram till fig. med låg kroppställning och/eller tidsfördröjning
Går fram direkt till figuranten utan hjälp
5d AVST. LEK Leklust Visar inget intresse Kivi Java Zelda Leker ej men visar intresse
Leker, kan gripa försiktigt, drar inte emot Griper direkt. Kan släppa och ta om. Drar emot. Griper direkt med hela munnen. Drar emot, släpper ej
5e AVST. LEK Samarbete Visar inget intresse. Kivi Java Zelda Blir aktiv men avbryter. Är aktiv med fig. när denne är aktiv.
Är aktiv med fig. intresse även mot passiv fig Uppmanar passiv fig. till fortsatt lek.
6a ÖVERRASKN. Rädsla Stannar, kort stopp Hukar sig och stannar
Gör undan-manöver utan att vända bort blicken Kivi Java Zelda Flyr högst 5 meter Flyr mer än 5 meter
6b ÖVERRASKN. Hot/agg Visar inga hotbeteenden
Visar enstaka hotbeteenden Java Zelda Visar flera hotbeteenden under längre tid Kivi Visar flera hotbeteenden och någon attack Visar hotbeteenden och attacker som kan avslutas med bett.
6c ÖVERRASKN. Nyfikenhet Går fram när föraren lägger ner overallen
Går fram när föraren sitter på huk o talar till overallen lockar på hunden. Går fram till overallen när föraren står bredvid Java Går fram till overallen när föraren gått halva avståndet Kivi Zelda Går fram till overallen utan hjälp
6d ÖVERRASKN. Kvarstående rädsla Ingen tempo-förändring eller undan-manöver
Java Zelda
Liten båge, el liten tempoväxling vid någon av passagerna Kivi
Båge el tempo- växlling vid 1:a pass. Minskat utslag vid 2:a passagen
Båge eller tempoväxl. vid minst två passager utan minskad intensitet mellan tillfällena Visar stort mått av rädsla el ökad rädsla efter samtliga passager
6e ÖVERRASKN. Kvarstående intresse Inget intresse för overallen
Java Zelda
Stannar upp. Luktar eller tittar på overallen vid ett tillfälle Kivi
Stannar upp. Luktar/tittar på overallen vid minst två tillfällen Biter i/lek mot overallen. Intresset minskar efter hand Biter i/leker med overallen vid två eller fler passager
7a LJUDKÄNSL. Rädsla Stannar, kort stopp Zelda Hukar sig och stannar
Gör undanmanöver utan att vända bort blicken Kivi
Flyr högst 5 meter Flyr mer än 5 meter Java
7b LJUDKÄNSL. Nyfikenhet Går inte fram
Går fram när föraren sitter på huk o talar till skramlet – lockar på hunden Går fram när föraren står bredvid Går fram till skramlet när föraren gått halva avståndet Java Går fram till skramlet utan hjälp Kivi
Zelda
7c LJUDKÄNSL. Kvarstående rädsla Ingen tempo-förändring eller undan-manöver
Kivi Zelda
Liten båge, eller liten tempoväxling vid någon av passagerna Java Båge el tempo- växling vid 1:a pass. Minskat utslag vid 2:a passagen Båge el tempoväxl vid minst två passager utan minskad intensitet mellan gångerna Visar stort mått av rädsla efter samtliga passager
7d LJUDKÄNSL. Kvarstående intresse Inget intresse för ljudkällan
Kivi Java Zelda
Stannar upp. Luktar eller tittar på ljudkällan vid ett tillfälle
Stannar upp. Luktar/tittar på ljudkällan vid minst två tillfällen Biter i/leker mot skramlet. Intresset minskar efter hand Biter i/leker med skramlet vid två eller fler passager
8a SPÖKEN Hot/agg Visar inga hotbeteenden Visar enstaka hotbeteenden.
Visar flera hotbeteenden under längre tid Java Visar flera hotbeteenden och någon attack Kivi Zelda Visar flera hotbeteenden och flera attacker
8b SPÖKEN Kontroll Enstaka kontroll, därefter inget intresse. Skärmar av sig Tittar till mot spökena då och då Kontrollerar och/eller andlar mot spökena. Långa avbrott Kontrollerar och/eller handlar mot båda spökena. Kortare avbrott Java Zelda Kontrollerar och/eller handlar mot båda spökena under hela momentet Kivi
8c SPÖKEN Rädsla Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Någon avstånds-reglering Kivi Zelda Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Pendlar mellan flyktstart och kontroll
Uppehåller sig i huvudsak bakom föraren. Pendlar mellan flyktstart och kontroll. Flyr längre än kopplets längd. Kan ta stöd av publiken eller lämna platsen Java
8d SPÖKEN Nyfikenhet Går fram när föraren tagit av figs förklädnad
Går fram när föraren talar med fig/lockar på hunden Java Går fram till figuranten när föraren står bredvid
Går fram till spöket när föraren gått halva avståndet Zelda Går fram till spöket utan hjälp Kivi
8e SPÖKEN Kontakt Avvisar eller undviker kontaktförsök
Accepterar kontakt helt oengagerad. Men drar sig inte undan Besvarar kontakt när figuranten bjuder Zelda
Tar kontakt själv med figuranten Kivi Java Intensivt kontaktbeteende mot fig. Kan hoppa och gnälla
9a LEK Leklust Leker ej Leker ej men visar intresse Leker startar långsamt men blir aktiv Kivi Startar snabbt, leker aktivt
Java Zelda
Leker mycket aktivt, startar mycket snabbt
9b LEK 2 Gripande

Griper ej
Zelda

Griper ej direkt, nosar först på föremålet
Griper tveksamt eller med framtänderna Java
Griper direkt med hela munnen Kivi
Griper direkt, hugger föremålet
10 SKOTT Visar ingen berördhet. Snabb kontroll och sedan helt oberörd Kivi Java
Avtagande kontroller under lek/passivitet. Därefter oberörd
Avtagande reaktioner på skotten/riktar intresse mot skytten/återgår till aktivitet /passivitet
Avbryter aktivitet/låser mot skytten. Kan ej återgå till lek/ passivitet Kvarstående oro efter flera skott. Avbryter efter tydliga flykt- tendenser/avstår skott Zelda
© Nina Mellfors | Layout: jareback.com | 073-8137049 | Glofshult Västerhagen, Vikbolandet | Idag: Totalt: