Startsida Nyheter Kennel Uppfödning Hundar Blogg Galleri Länkar
 

Meny

» Planer
» Kull 10
» Kull 9
» Kull 8
» Kull 7
» Kull 6
» Kull 5
» Kull 4
» Kull 3
» Kull 2
» Kull 1

Kull 7 2012-05-29


RLD N Fätorpet's Styvmorsviol STDs "Movi"
Född: 2003-11-03
Färg: Red merle vit & tan
Svans: Lång
HD/ED: HD grad A, ED ua (0)

Lydnad: 2:a pris lydnadsklass 1, 159,5 p
Rallylydnad: RLD N (11 år gammal)
Vallning: STDs
Utställning: 1 x CERT i öppenklass
MH: Genomförd, 1:a skott


WTCH S Bar L Mohawk JV-E-OP GS-E RV-E "Mo"
Född: 2005-06-02
Färg: Svart, vit & tan
Svans: Lång
HD/ED: HD grad B, ED ua (0)

UO (Lydnad): BGH-1, BGH-2, BGH-3, GH-2
Vallning: WTCH (ASCA), HWT, IHT-TS3 (FCI)
Agiliy: GS-E, RS-E, JV-E-OP(ASCA) LK3 (FCI)
Övrigt: Plac. 1 European MVA Championship (mest flexibla Aussien)

Valparnas stamtavla

WTCH S Bar L Mohawk
WTCH Twin Oaks Billy the Kid PATDs RTDs WTCH 45 Ranch Bull Tuff RTDs
Twin Oaks Tv Audio
Misty Ridge Miss Blue Meadow WTCH Justus Buster Bear RTDs
WTCH Bar LW Miss Red Spur RD
Fätorpets Styvmorsviol STDs Applegates El Rojo Leprechan Las Rocosa Joseph
Ch Gingerbreds Irish Creme STDd
Difloyds Skyline Beowulf's Strix
LPI SE UCH
Difloyds Silverado


LPI LPII RLD N RLD F Fätorpet's Humleblomster "Zombie"

Kön: Tik
Färg: Red merle, vit & tan
HD/ED: HD grad B, ED ua (0)

Lydnad: LPI, LPII
Agility:
Uppflyttad till hoppklass III
Uppflyttad till agilityklass III
SM-pinnar till SM 2017
0 x agiliyklass
1 x hoppklass
SM-pinnar till SM 2016
1 x agiliyklass
1 x hoppklass
Rallylydnad: RLD N, RLD F
Utställning: Excellent, juniorklass
MH: Genomförd, 5:a skott » Film 1 » Film 2

SE Ag(hopp)Ch SE AgCh RLD N RLN F Fätorpet's Liljekonvalj "Lilja"

Kön: Tik
Färg: Blue merle, vit & tan
HD/ED: HD grad A, ED ua (0)

Lydnad: 1:a pris lydnadsklass II
Bruks:
Uppflyttad till högreklass, spår
Agility:
SE Ag(hopp)Ch och SE AgCh
SM-pinnar till SM 2016
5 x hoppklass
6 x agiliyklass
Lag - Myggviskarna till SM 2016
2 x hoppklass
4 x agilityklass
SM-pinnar till SM 2015
1 x hoppklass
Rallylydnad: RLD N, RLD F
Utställning: Good, bruksklass
MH: Genomförd, 1:a skott
MT: Bryter, 235 p


Fätorpet's Förgätmigej "Khina"

Kön: Tik
Färg: Blue merle, vit & tan
HD/ED: -

MH: Genomförd, 5:a skott

Mentalbeskrivning


Kull 6 och 7


MOMENTEN 1 2 3 4 5
1a KONTAKT Hälsning Avvisar kontakt, morrning och/el. bitförsök Undviker kontakt-skyggar och drar sig undan Accepterar kontakt-helt oengagerad, men drar sig inte undan Tar kontakt själv eller besvarar kontaktförsök Zombie Khina
Intensivt kontaktbeteende mot testledaren. Kan hoppa och gnälla Lilja
1b KONTAKT Samarbete Följer ej med trots upprepade försök att locka Följer med motvilligt. Strävar mot föraren eller stretar åt annat håll Följer med hela sträckan, neutral Zombie Khina Lilja
Följer med villigt. Engagerar sig i testledaren
Följer med villigt. Visar intensivt intresse mot testledaren, hoppar, gnäller
1c KONTAKT Hantering Avvisar. Morrar och/eller bitförsök Undviker, drar sig undan, tar ev. kontakt med föraren Accepterar. Är neutral Zombie Khina
Accepterar. Svarar med kontaktbeteende Lilja Accepterar. Intensivt kontaktbeteende mot testledaren
2a LEK 1 Leklust Leker ej Leker ej men visar intresse Leker – startar långsamt men blir aktiv Leker aktivt, startar snabbt Zombie Khina
Leker mycket aktivt, startar mycket snabbt Lilja
2b LEK 1 Gripande Griper ej Griper ej, nosar på föremålet Griper försiktigt eller nyper i föremålet Zombie Griper direkt med hela munnen. Khina Lilja
Griper direkt, hugger föremålet
2c LEK 1 Dragkamp Biter ej Biter försiktigt, släpper, håller, drar ej emot Zombie Khina Griper, drar emot, men släpper och tar om alternativt tuggar Lilja Griper direkt med hela munnen, drar emot tills testledaren släpper Griper direkt med hela munnen, rycker, drar emot tills testledaren släpper
3a JAKT Förföljande

Startar ej Zombie X 2

Startar, men avbryter Lilja (1:a)

Startar eller springer långsamt. Kan öka farten. Fullföljer Khina x 2
Startar med hög fart, målinriktad. Bromsar in vid bytet Lilja (2:a)
Startar direkt med hög fart. Springer förbi bytet. Kan vända.
3b JAKT Gripande Nonchalerar bytet/springer ej fram Zombie X 2 Lilja (1:a) Griper ej, nosar på föremålet
Griper tveksamt eller med tidsfördröjning Khina x 2 Lilja (2:a) Griper direkt, släpper Griper direkt. Behåller bytet i minst 3 sek
4 AKTIVITET Är ouppmärksam, ointresserad, inaktiv Uppmärksam och lugn. Står, sitter eller ligger Är uppmärksam och i huvudsak lugn. Enstaka aktivitets-höjningar Khina
Är uppmärksam men något orolig, vandrar runt och nosar Zombie Lilja Är orolig. Växlar snabbt aktiviteter
5a AVST. LEK Intresse Engageras ej av figuranten. Ointresserad Kontroll. Avbrott kan förekomma Khina Intresserad, följer figuranten utan avbrott Zombie Lilja Intresserad, vill iväg. Enstaka startförsök Mycket intresserad. Vill iväg. Upprepade startförsök
5b AVST. LEK Hot/agg Visar inga hotbeteenden Khina
Enstaka skall och/ eller morrningar under mom. första del Enstaka skall och/ eller morrningar under mom. första och andra del. Zombie Lilja Visar hotbeteende, skall och morrningar under mom. första del
Visar hotbeteende, skall och morrningar under mom. första och andra del.
5c AVST. LEK Nyfikenhet Går ej fram till figuranten. Ointresserad Zombie Går fram när figuranten pratar eller bollar med föremålet Går fram till den dolda men talande figuranten Khina
Går fram till fig. med låg kroppställning och/eller tidsfördröjning Lilja
Går fram direkt till figuranten utan hjälp
5d AVST. LEK Leklust Visar inget intresse Zombie Leker ej men visar intresse Khina
Leker, kan gripa försiktigt, drar inte emot Griper direkt. Kan släppa och ta om. Drar emot. Lilja Griper direkt med hela munnen. Drar emot, släpper ej
5e AVST. LEK Samarbete Visar inget intresse. Zombie Blir aktiv men avbryter. Khina Är aktiv med fig. när denne är aktiv. Lilja
Är aktiv med fig. intresse även mot passiv fig Uppmanar passiv fig. till fortsatt lek.
6a ÖVERRASKN. Rädsla Stannar, kort stopp Hukar sig och stannar Zombie
Gör undan-manöver utan att vända bort blicken. Khina Lilja Flyr högst 5 meter Flyr mer än 5 meter
6b ÖVERRASKN. Hot/agg Visar inga hotbeteenden
Visar enstaka hotbeteenden Zombie Khina Visar flera hotbeteenden under längre tid Lilja Visar flera hotbeteenden och någon attack Visar hotbeteenden och attacker som kan avslutas med bett.
6c ÖVERRASKN. Nyfikenhet Går fram när föraren lägger ner overallen
Går fram när föraren sitter på huk o talar till overallen lockar på hunden. Khina Lilja Går fram till overallen när föraren står bredvid Zombie Går fram till overallen när föraren gått halva avståndet Går fram till overallen utan hjälp
6d ÖVERRASKN. Kvarstående rädsla Ingen tempo-förändring eller undan-manöver Zombie Khina
Liten båge, el liten tempoväxling vid någon av passagerna
Båge el tempo- växlling vid 1:a pass. Minskat utslag vid 2:a passagen Lilja
Båge eller tempoväxl. vid minst två passager utan minskad intensitet mellan tillfällena Visar stort mått av rädsla el ökad rädsla efter samtliga passager
6e ÖVERRASKN. Kvarstående intresse Inget intresse för overallen
Stannar upp. Luktar eller tittar på overallen vid ett tillfälle Khina
Stannar upp. Luktar/tittar på overallen vid minst två tillfällen Zombie Lilja Biter i/lek mot overallen. Intresset minskar efter hand Biter i/leker med overallen vid två eller fler passager
7a LJUDKÄNSL. Rädsla Stannar, kort stopp Hukar sig och stannar Zombie
Gör undanmanöver utan att vända bort blicken Khina Lilja
Flyr högst 5 meter Flyr mer än 5 meter
7b LJUDKÄNSL. Nyfikenhet Går inte fram
Går fram när föraren sitter på huk o talar till skramlet – lockar på hunden Går fram när föraren står bredvid Går fram till skramlet när föraren gått halva avståndet Zombie Går fram till skramlet utan hjälp Khina Lilja
7c LJUDKÄNSL. Kvarstående rädsla Ingen tempo-förändring eller undan-manöver Zombie Khina Lilja
Liten båge, eller liten tempoväxling vid någon av passagerna Båge el tempo- växling vid 1:a pass. Minskat utslag vid 2:a passagen Båge el tempoväxl vid minst två passager utan minskad intensitet mellan gångerna Visar stort mått av rädsla efter samtliga passager
7d LJUDKÄNSL. Kvarstående intresse Inget intresse för ljudkällan
Stannar upp. Luktar eller tittar på ljudkällan vid ett tillfälle Khina
Stannar upp. Luktar/tittar på ljudkällan vid minst två tillfällen Zombie Lilja Biter i/leker mot skramlet. Intresset minskar efter hand Biter i/leker med skramlet vid två eller fler passager
8a SPÖKEN Hot/agg Visar inga hotbeteenden Visar enstaka hotbeteenden.
Visar flera hotbeteenden under längre tid Zombie Khina Lilja Visar flera hotbeteenden och någon attack Visar flera hotbeteenden och flera attacker
8b SPÖKEN Kontroll Enstaka kontroll, därefter inget intresse. Skärmar av sig Tittar till mot spökena då och då Kontrollerar och/eller andlar mot spökena. Långa avbrott Kontrollerar och/eller handlar mot båda spökena. Kortare avbrott Zombie Khina Kontrollerar och/eller handlar mot båda spökena under hela momentet Lilja
8c SPÖKEN Rädsla Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Någon avstånds-reglering Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Pendlar mellan flyktstart och kontroll
Uppehåller sig i huvudsak bakom föraren. Pendlar mellan flyktstart och kontroll. Flyr längre än kopplets längd. Kan ta stöd av publiken eller lämna platsen Zombie Khina Lilja
8d SPÖKEN Nyfikenhet Går fram när föraren tagit av figs förklädnad
Går fram när föraren talar med fig/lockar på hunden Zombie Går fram till figuranten när föraren står bredvid Khina
Går fram till spöket när föraren gått halva avståndet Lilja Går fram till spöket utan hjälp
8e SPÖKEN Kontakt Avvisar eller undviker kontaktförsök
Accepterar kontakt helt oengagerad. Men drar sig inte undan Besvarar kontakt när figuranten bjuder Lilja
Tar kontakt själv med figuranten Zombie Khina Intensivt kontaktbeteende mot fig. Kan hoppa och gnälla
9a LEK Leklust Leker ej Leker ej men visar intresse Leker startar långsamt men blir aktiv Zombie Startar snabbt, leker aktivt Khina Lilja
Leker mycket aktivt, startar mycket snabbt
9b LEK 2 Gripande

Griper ej

Griper ej direkt, nosar först på föremålet
Griper tveksamt eller med framtänderna Zombie Khina
Griper direkt med hela munnen Lilja
Griper direkt, hugger föremålet
10 SKOTT Visar ingen berördhet. Snabb kontroll och sedan helt oberörd Lilja
Avtagande kontroller under lek/passivitet. Därefter oberörd
Avtagande reaktioner på skotten/riktar intresse mot skytten/återgår till aktivitet /passivitet
Avbryter aktivitet/låser mot skytten. Kan ej återgå till lek/ passivitet Kvarstående oro efter flera skott. Avbryter efter tydliga flykt- tendenser/avstår skott Zombie Khina
© Nina Mellfors | Layout: jareback.com | 073-8137049 | Glofshult Västerhagen, Vikbolandet | Idag: Totalt: