Startsida Nyheter Kennel Uppfödning Hundar Blogg Galleri Länkar
 

Meny

» Planer
» Kull 10
» Kull 9
» Kull 8
» Kull 7
» Kull 6
» Kull 5
» Kull 4
» Kull 3
» Kull 2
» Kull 1

Kull 8 2012-07-25


KORAD DRH III LPI LPII LPIII Fätorpet's Tussilago "Meja"
Född: 2008-03-14 (Kull 4)
Färg: Red merle vit & tan
Svans: Lång
HD/ED: HD grad A , ED ua (0)
Ögon: u.a (2012-05-26)

Lydnad: LPI, LPII & LPIII
Bruks: Uppflyttad till elit klass, rapport
Godkänd i elit klass, spår
Utställning: 1:a pris HP juniorklass
MH: Genomförd, 3:a skott
MT: 395 poäng (Godkänt), KORAD
Draghund: 2 x CERT (DRH III), Godkänt draghundsprov DRH II
Övrigt: Årets Fätorpshund: 2009, 2010, 2012 & 2013
Uthållighetsprov (UHP): Genomfört och godkänt.


KORAD Fätorpet's Svartkämpe
"Popper"
Född: 2008-10-12 (Kull 5)
Färg: Svart med vit & tan tecken
Svans: Lång
HD/ED: HD grad A , ED ua (0)
Ögon: u.a (2012-05-24)

MH: Genomförd, 1:a skott
MT: 445 poäng (Godkänt), KORAD

Valparnas stamtavla

KORAD Fätorpet's Svartkämpe LPII Crofter Holding's Springfield SphI SökhII STDs ATDd KORAD WTCH TJH NORD UCH GK VALLH PR OTDs Diamond Bluff Cowboy Classic
Crofter Holding's Downtown Suzie
Crofter Holding's Amorcita Roja ATDsd STDc WTCH Las Rocosa Rodeoromeo Of Car
Los Suenos Legends Of Belles
KORAD LPI LPII Fätorpet's Tussilago KORAD
Blue Wingfire's Loke
Dancing Skies Desperado
KORAD LPIII SE UCH SE LCH
Crofter Holding's Blue Wingt
Fätorpets Styvmorsviol STDs Applegates El Rojo Leprechan
Difloyds Skyline


SEVCH LPI RLD N RLD F RLD A Fätorpet's Vitklöver "Vilja"

Kön: Tik
Färg: Blue merle, vit & tan
HD/ED: HD grad B, ED ua (0)

Lydnad: LPI
Viltspår: SEVCH
Rallylydnad: RLD N RLD F RLD A
2 x mästerklass
MH: Genomförd, 2:a skott

LPI LPII HtMI FDI FDII Fätorpet's Smultronklöver "Izzie"

Kön: Tik
Färg: Red merle, vit & tan
HD/ED: HD grad B, ED ua (0)

Lydnad: LPI, LPII
Freestyle: FDI, FDII
HtM: HtMI
Agility: Uppflyttad till hoppklass III
Uppflyttad till agilityklass III
MH: Genomförd, 5:a skott

Fätorpet's Gullklöver "Vera"

Läs mer om Vera på hennes egen sida.

Fätorpet's Rödklöver "Penni"

Kön: Tik
Färg: Röd & vit
HD/ED: För ung

Agility: Pinne i agilityklass I
MH: Genomförd, 1:a skott » Film 1 » Film 2 » Film 3 » Film 4 » Film 5 » Film 6
(bor och tävlar i Finland)

MentalbeskrivningMOMENTEN 1 2 3 4 5
1a KONTAKT Hälsning Avvisar kontakt, morrning och/el. bitförsök Undviker kontakt-skyggar och drar sig undan Accepterar kontakt-helt oengagerad, men drar sig inte undan Tar kontakt själv eller besvarar kontaktförsök Vera Penni Izzie Vilja
Intensivt kontaktbeteende mot testledaren. Kan hoppa och gnälla
1b KONTAKT Samarbete Följer ej med trots upprepade försök att locka Följer med motvilligt. Strävar mot föraren eller stretar åt annat håll Izzie Följer med hela sträckan, neutral Vera
Följer med villigt. Engagerar sig i testledaren Penni Vilja
Följer med villigt. Visar intensivt intresse mot testledaren, hoppar, gnäller
1c KONTAKT Hantering Avvisar. Morrar och/eller bitförsök Undviker, drar sig undan, tar ev. kontakt med föraren Accepterar. Är neutral Vera Penni Vilja
Accepterar. Svarar med kontaktbeteende Izzie Accepterar. Intensivt kontaktbeteende mot testledaren
2a LEK 1 Leklust Leker ej Leker ej men visar intresse Leker – startar långsamt men blir aktiv Leker aktivt, startar snabbt Vera Penni Izzie Vilja
Leker mycket aktivt, startar mycket snabbt
2b LEK 1 Gripande Griper ej Griper ej, nosar på föremålet Griper försiktigt eller nyper i föremålet Vera Penni Izzie Vilja Griper direkt med hela munnen.
Griper direkt, hugger föremålet
2c LEK 1 Dragkamp Biter ej Vilja Biter försiktigt, släpper, håller, drar ej emot Vera Penni Izzie Griper, drar emot, men släpper och tar om alternativt tuggar Griper direkt med hela munnen, drar emot tills testledaren släpper Griper direkt med hela munnen, rycker, drar emot tills testledaren släpper
3a JAKT Förföljande

Startar ej

Startar, men avbryter Penni (1:a)

Startar eller springer långsamt. Kan öka farten. Fullföljer Izzie (1:a)
Startar med hög fart, målinriktad. Bromsar in vid bytet Vera X 2 Penni (2:a) Izzie (2:a) Vilja X 2
Startar direkt med hög fart. Springer förbi bytet. Kan vända.
3b JAKT Gripande Nonchalerar bytet/springer ej fram Penni (1:a) Vilja (2:a) Griper ej, nosar på föremålet Vilja (1:a)
Griper tveksamt eller med tidsfördröjning Vera (1:a) Penni (2:a) Izzie (1:a) Griper direkt, släpper Griper direkt. Behåller bytet i minst 3 sek Vera (2:a) Izzie (2:a)
4 AKTIVITET Är ouppmärksam, ointresserad, inaktiv Uppmärksam och lugn. Står, sitter eller ligger Izzie Är uppmärksam och i huvudsak lugn. Enstaka aktivitets-höjningar Penni Vilja
Är uppmärksam men något orolig, vandrar runt och nosar Är orolig. Växlar snabbt aktiviteter Vera
5a AVST. LEK Intresse Engageras ej av figuranten. Ointresserad Kontroll. Avbrott kan förekomma Vilja Intresserad, följer figuranten utan avbrott Vera Penni Izzie Intresserad, vill iväg. Enstaka startförsök Mycket intresserad. Vill iväg. Upprepade startförsök
5b AVST. LEK Hot/agg Visar inga hotbeteenden Penni Izzie Vilja
Enstaka skall och/ eller morrningar under mom. första del Vera Enstaka skall och/ eller morrningar under mom. första och andra del. Visar hotbeteende, skall och morrningar under mom. första del
Visar hotbeteende, skall och morrningar under mom. första och andra del.
5c AVST. LEK Nyfikenhet Går ej fram till figuranten. Ointresserad Penni Vilja Går fram när figuranten pratar eller bollar med föremålet Går fram till den dolda men talande figuranten Vera
Går fram till fig. med låg kroppställning och/eller tidsfördröjning
Går fram direkt till figuranten utan hjälp
5d AVST. LEK Leklust Visar inget intresse Penni Izzie Vilja Leker ej men visar intresse Vera
Leker, kan gripa försiktigt, drar inte emot Griper direkt. Kan släppa och ta om. Drar emot. Griper direkt med hela munnen. Drar emot, släpper ej
5e AVST. LEK Samarbete Visar inget intresse. Penni Izzie Vilja Blir aktiv men avbryter. Är aktiv med fig. när denne är aktiv. Vera
Är aktiv med fig. intresse även mot passiv fig Uppmanar passiv fig. till fortsatt lek.
6a ÖVERRASKN. Rädsla Stannar, kort stopp Hukar sig och stannar Izzie Vilja
Gör undan-manöver utan att vända bort blicken Vera Penni Flyr högst 5 meter Flyr mer än 5 meter
6b ÖVERRASKN. Hot/agg Visar inga hotbeteenden Izzie
Visar enstaka hotbeteenden Penni Vilja Visar flera hotbeteenden under längre tid Vera Visar flera hotbeteenden och någon attack Visar hotbeteenden och attacker som kan avslutas med bett.
6c ÖVERRASKN. Nyfikenhet Går fram när föraren lägger ner overallen Vilja
Går fram när föraren sitter på huk o talar till overallen lockar på hunden. Izzie Går fram till overallen när föraren står bredvid Vera Penni Går fram till overallen när föraren gått halva avståndet Går fram till overallen utan hjälp
6d ÖVERRASKN. Kvarstående rädsla Ingen tempo-förändring eller undan-manöver Vera Penni Izzie
Liten båge, el liten tempoväxling vid någon av passagerna
Båge el tempo- växlling vid 1:a pass. Minskat utslag vid 2:a passagen
Båge eller tempoväxl. vid minst två passager utan minskad intensitet mellan tillfällena Vilja Visar stort mått av rädsla el ökad rädsla efter samtliga passager
6e ÖVERRASKN. Kvarstående intresse Inget intresse för overallen Vera Penni Izzie
Stannar upp. Luktar eller tittar på overallen vid ett tillfälle
Stannar upp. Luktar/tittar på overallen vid minst två Vilja Biter i/lek mot overallen. Intresset minskar efter hand Biter i/leker med overallen vid två eller fler passager
7a LJUDKÄNSL. Rädsla Stannar, kort stopp Hukar sig och stannar Vera
Gör undanmanöver utan att vända bort blicken Penni Izzie
Flyr högst 5 meter Flyr mer än 5 meter Vilja
7b LJUDKÄNSL. Nyfikenhet Går inte fram
Går fram när föraren sitter på huk o talar till skramlet – lockar på hunden Går fram när föraren står bredvid Izzie Går fram till skramlet när föraren gått halva avståndet Vilja Går fram till skramlet utan hjälp Vera Penni
7c LJUDKÄNSL. Kvarstående rädsla Ingen tempo-förändring eller undan-manöver Vera Penni Izzie Vilja
Liten båge, eller liten tempoväxling vid någon av passagerna Båge el tempo- växling vid 1:a pass. Minskat utslag vid 2:a passagen Båge el tempoväxl vid minst två passager utan minskad intensitet mellan gångerna Visar stort mått av rädsla efter samtliga passager
7d LJUDKÄNSL. Kvarstående intresse Inget intresse för ljudkällan Vera Vilja
Stannar upp. Luktar eller tittar på ljudkällan vid ett tillfälle Penni Izzie
Stannar upp. Luktar/tittar på ljudkällan vid minst två tillfällen Biter i/leker mot skramlet. Intresset minskar efter hand Biter i/leker med skramlet vid två eller fler passager
8a SPÖKEN Hot/agg Visar inga hotbeteenden Visar enstaka hotbeteenden. Penni Izzie Vilja
Visar flera hotbeteenden under längre tid Vera Visar flera hotbeteenden och någon attack Visar flera hotbeteenden och flera attacker
8b SPÖKEN Kontroll Enstaka kontroll, därefter inget intresse. Skärmar av sig Tittar till mot spökena då och då Kontrollerar och/eller andlar mot spökena. Långa avbrott Vera Penni Kontrollerar och/eller handlar mot båda spökena. Kortare avbrott Izzie Vilja Kontrollerar och/eller handlar mot båda spökena under hela momentet
8c SPÖKEN Rädsla Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Någon avstånds-reglering Vilja Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Pendlar mellan flyktstart och kontroll
Uppehåller sig i huvudsak bakom föraren. Pendlar mellan flyktstart och kontroll. Flyr längre än kopplets längd. Kan ta stöd av publiken eller lämna platsen Vera Penni Izzie
8d SPÖKEN Nyfikenhet Går fram när föraren tagit av figs förklädnad Penni
Går fram när föraren talar med fig/lockar på hunden Vera Izzie Vilja Går fram till figuranten när föraren står bredvid
Går fram till spöket när föraren gått halva avståndet Går fram till spöket utan hjälp
8e SPÖKEN Kontakt Avvisar eller undviker kontaktförsök
Accepterar kontakt helt oengagerad. Men drar sig inte undan Besvarar kontakt när figuranten bjuder Vilja
Tar kontakt själv med figuranten Penni Izzie Intensivt kontaktbeteende mot fig. Kan hoppa och gnälla Vera
9a LEK Leklust Leker ej Leker ej men visar intresse Vilja Leker startar långsamt men blir aktiv Vera Izzie Startar snabbt, leker aktivt Penni
Leker mycket aktivt, startar mycket snabbt
9b LEK 2 Gripande

Griper ej Vilja

Griper ej direkt, nosar först på föremålet
Griper tveksamt eller med framtänderna
Griper direkt med hela munnen Vera Penni Izzie
Griper direkt, hugger föremålet
10 SKOTT Visar ingen berördhet. Snabb kontroll och sedan helt oberörd Vera Penni
Avtagande kontroller under lek/passivitet. Därefter oberörd Vilja
Avtagande reaktioner på skotten/riktar intresse mot skytten/återgår till aktivitet /passivitet
Avbryter aktivitet/låser mot skytten. Kan ej återgå till lek/ passivitet Kvarstående oro efter flera skott. Avbryter efter tydliga flykt- tendenser/avstår skott Izzie
© Nina Mellfors | Layout: jareback.com | 073-8137049 | Glofshult Västerhagen, Vikbolandet | Idag: Totalt: