Startsida Nyheter Kennel Uppfödning Hundar Blogg Galleri Länkar
 

Meny

» Planer
» Kull 10
» Kull 9
» Kull 8
» Kull 7
» Kull 6
» Kull 5
» Kull 4
» Kull 3
» Kull 2
» Kull 1

Kull 9 2014-07-12


KORAD Fätorpet's Alpine Rose "Kivi"
Född: 2010-05-22
Färg: Röd, vit & tan
Svans: Lång
HD/ED: HD: grad B, ED ua (0)
Ögon: u.a 2013-08-01Lydnad: 1:a pris lydnadsklass 2
Bruks: Uppflyttad till lägreklass, spår
Viltspår: Godkänd anlagsklass
MH: Genomförd, 1:a skott
MT: 374 poäng (Godkänt), KORAD


KORAD TJH(RDH) Crofter Holding's Jake "Jake"
Född: 2005-08-05
Färg: Red merle & vit
Svans: Lång
HD/ED: HD: grad A, ED ua (0)
Ögon: u.a 2012-03
MDR1: Clear
HSF4: Clear

Tjänstehund: Räddningshund, TJH(RDH)
Utställning: Excellent, CK
MH: Genomförd, 2:a skott
MT: 324 poäng (Godkänt), KORAD
Övrigt: Har en tidgare kull på Shakingtail aussies

Valparnas stamtavla

KORAD TJH(RDH)
Crofter Holding's Jake
WTCH SE LCH SE UCH
Crofter Holding's Sueno Con Ovejas
WTCH Lasrocosa Rodeoromeo Of Car
Los Suenos Legends Of Belles
Blackwatchs Carat O'Overland Overland's Firestorm Of Carat
Black Watch Dark Gypsy
KORAD Fätorpet's Alpine Rose WTCH S Bar L Mohawk WTCH Twin Oaks Billy the Kid PATDs RTDs
Misty Ridge Miss Blue Meadow
Fätorpets Styvmorsviol STDs Applegates El Rojo Leprechan
Difloyds Skyline


Fätorpet’s Vallmo "Lisa"

Kön: Tik
Färg: Röd & vit
HD/ED: HD grad A, ED ua (0)

MH: Genomförd, 5:a skott

RLD N Fätorpet’s Kärleksört "Trubbel"

Kön: Tik
Färg: Red merle, vit & tan
HD/ED: HD grad C, ED ua (0)

Rallylydnad: RLD N, 1 x fortsättningsklass
Utställning: Good i juniorklass
Drag: SM-guld i barmarksdrag
MH: Genomförd, 2:a skott


TJH(PTRH) Fätorpet’s Månviol "Juli"

Kön: Tik
Färg: Röd, vit & tan
HD/ED: HD grad A, ED ua (0)

Tjänstehund: TJH(PTRH) Patrullhund
MH: Genomförd, 5:a skott

Mentalbeskrivning


MOMENTEN 1 2 3 4 5
1a KONTAKT Hälsning Avvisar kontakt, morrning och/el. bitförsök Undviker kontakt-skyggar och drar sig undan Accepterar kontakt-helt oengagerad, men drar sig inte undan Tar kontakt själv eller besvarar kontaktförsök Trubbel Lisa
Intensivt kontaktbeteende mot testledaren. Kan hoppa och gnälla Juli
1b KONTAKT Samarbete Följer ej med trots upprepade försök att locka Följer med motvilligt. Strävar mot föraren eller stretar åt annat håll Följer med hela sträckan, neutral
Följer med villigt. Engagerar sig i testledaren Trubbel Juli Lisa Följer med villigt. Visar intensivt intresse mot testledaren, hoppar, gnäller
1c KONTAKT Hantering Avvisar. Morrar och/eller bitförsök Undviker, drar sig undan, tar ev. kontakt med föraren Accepterar. Är neutral Lisa
Accepterar. Svarar med kontaktbeteende Juli Accepterar. Intensivt kontaktbeteende mot testledaren Trubbel
2a LEK 1 Leklust Leker ej Leker ej men visar intresse Leker startar långsamt men blir aktiv Lisa Leker aktivt, startar snabbt Trubbel Juli Leker mycket aktivt, startar mycket snabbt
2b LEK 1 Gripande Griper ej Griper ej, nosar på föremålet Griper försiktigt eller nyper i föremålet Trubbel Lisa Griper direkt med hela munnen. Juli Griper direkt, hugger föremålet
2c LEK 1 Dragkamp Biter ej Trubbel Lisa Biter försiktigt, släpper, håller, drar ej emot Griper, drar emot, men släpper och tar om alternativt tuggar Juli Griper direkt med hela munnen, drar emot tills testledaren släpper Griper direkt med hela munnen, rycker, drar emot tills testledaren släpper
3a JAKT Förföljande Startar ej Trubbel Lisa Startar, men avbryter Startar eller springer långsamt. Kan öka farten. Fullföljer Startar med hög fart, målinriktad. Bromsar in vid bytet Juli Startar direkt med hög fart. Springer förbi bytet. Kan vända.
3b JAKT Gripande Nonchalerar bytet/springer ej fram Trubbel Lisa Griper ej, nosar på föremålet Juli Griper tveksamt eller med tidsfördröjning Griper direkt, släpper Griper direkt. Behåller bytet i minst 3 sek
4 AKTIVITET Är ouppmärksam, ointresserad, inaktiv Uppmärksam och lugn. Står, sitter eller ligger Juli Är uppmärksam och i huvudsak lugn. Enstaka aktivitets-höjningar Trubbel Är uppmärksam men något orolig, vandrar runt och nosar Lisa Är orolig. Växlar snabbt aktiviteter
5a AVST. LEK Intresse Engageras ej av figuranten. Ointresserad Kontroll. Avbrott kan förekomma Trubbel Intresserad, följer figuranten utan avbrott Juli Lisa Intresserad, vill iväg. Enstaka startförsök Mycket intresserad. Vill iväg. Upprepade startförsök
5b AVST. LEK Hot/agg Visar inga hotbeteenden Lisa Enstaka skall och/ eller morrningar under mom. första del Enstaka skall och/ eller morrningar under mom. första och andra del. Visar hotbeteende, skall och morrningar under mom. första del
Visar hotbeteende, skall och morrningar under mom. första och andra del. Trubbel Juli
5c AVST. LEK Nyfikenhet Går ej fram till figuranten. Ointresserad Trubbel Juli Lisa Går fram när figuranten pratar eller bollar med föremålet Går fram till den dolda men talande figuranten Går fram till fig. med låg kroppställning och/eller tidsfördröjning
Går fram direkt till figuranten utan hjälp
5d AVST. LEK Leklust Visar inget intresse Trubbel Juli Lisa Leker ej men visar intresse Leker, kan gripa försiktigt, drar inte emot Griper direkt. Kan släppa och ta om. Drar emot. Griper direkt med hela munnen. Drar emot, släpper ej
5e AVST. LEK Samarbete Visar inget intresse. Trubbel Juli Lisa Blir aktiv men avbryter. Är aktiv med fig. när denne är aktiv. Är aktiv med fig. intresse även mot passiv fig Uppmanar passiv fig. till fortsatt lek.
6a ÖVERRASKN. Rädsla Stannar, kort stopp Hukar sig och stannar Gör undan-manöver utan att vända bort blicken Juli Flyr högst 5 meter Trubbel Flyr mer än 5 meter Lisa
6b ÖVERRASKN. Hot/agg Visar inga hotbeteenden Juli Lisa Visar enstaka hotbeteenden Trubbel Visar flera hotbeteenden under längre tid Visar flera hotbeteenden och någon attack Visar hotbeteenden och attacker som kan avslutas med bett.
6c ÖVERRASKN. Nyfikenhet Går fram när föraren lägger ner overallen Går fram när föraren sitter på huk o talar till overallen lockar på hunden. Trubbel Juli Går fram till overallen när föraren står bredvid Går fram till overallen när föraren gått halva avståndet Går fram till overallen utan hjälp Lisa
6d ÖVERRASKN. Kvarstående rädsla Ingen tempo-förändring eller undan-manöver Juli Liten båge, el liten tempoväxling vid någon av passagerna Trubbel Båge el tempo- växlling vid 1:a pass. Minskat utslag vid 2:a passagen Lisa Båge eller tempoväxl. vid minst två passager utan minskad intensitet mellan tillfällena Visar stort mått av rädsla el ökad rädsla efter samtliga passager
6e ÖVERRASKN. Kvarstående intresse Inget intresse för overallen Stannar upp. Luktar eller tittar på overallen vid ett tillfälle Trubbel Juli Lisa Stannar upp. Luktar/tittar på overallen vid minst två Biter i/lek mot overallen. Intresset minskar efter hand Biter i/leker med overallen vid två eller fler passager
7a LJUDKÄNSL. Rädsla Stannar, kort stopp Hukar sig och stannar Gör undanmanöver utan att vända bort blicken Flyr högst 5 meter Juli Flyr mer än 5 meter Trubbel Lisa
7b LJUDKÄNSL. Nyfikenhet Går inte fram
Går fram när föraren sitter på huk o talar till skramlet lockar på hunden Trubbel Går fram när föraren står bredvid Går fram till skramlet när föraren gått halva avståndet Juli Lisa Går fram till skramlet utan hjälp
7c LJUDKÄNSL. Kvarstående rädsla Ingen tempo-förändring eller undan-manöver Juli
Liten båge, eller liten tempoväxling vid någon av passagerna Trubbel Lisa Båge el tempo- växling vid 1:a pass. Minskat utslag vid 2:a passagen Båge el tempoväxl vid minst två passager utan minskad intensitet mellan gångerna Visar stort mått av rädsla efter samtliga passager
7d LJUDKÄNSL. Kvarstående intresse Inget intresse för ljudkällan. Lisa Stannar upp. Luktar eller tittar på ljudkällan vid ett tillfälle Trubbel Stannar upp. Luktar/tittar på ljudkällan vid minst två tillfällen Juli Biter i/leker mot skramlet. Intresset minskar efter hand Biter i/leker med skramlet vid två eller fler passager
8a SPÖKEN Hot/agg Visar inga hotbeteenden Lisa Visar enstaka hotbeteenden. Visar flera hotbeteenden under längre tid Trubbel Visar flera hotbeteenden och någon attack Juli Visar flera hotbeteenden och flera attacker
8b SPÖKEN Kontroll Enstaka kontroll, därefter inget intresse. Skärmar av sig Tittar till mot spökena då och då Kontrollerar och/eller andlar mot spökena. Långa avbrott Trubbel Juli Kontrollerar och/eller handlar mot båda spökena. Kortare avbrott Kontrollerar och/eller handlar mot båda spökena under hela momentet Lisa
8c SPÖKEN Rädsla Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren Lisa Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Någon avstånds-reglering Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Pendlar mellan flyktstart och kontroll Juli Uppehåller sig i huvudsak bakom föraren. Pendlar mellan flyktstart och kontroll. Flyr längre än kopplets längd. Kan ta stöd av publiken eller lämna platsen Trubbel
8d SPÖKEN Nyfikenhet Går fram när föraren tagit av figs förklädnad Trubbel Går fram när föraren talar med fig/lockar på hunden Går fram till figuranten när föraren står bredvid Juli Lisa Går fram till spöket när föraren gått halva avståndet Går fram till spöket utan hjälp
8e SPÖKEN Kontakt Avvisar eller undviker kontaktförsök
Accepterar kontakt helt oengagerad. Men drar sig inte undan Besvarar kontakt när figuranten bjuder Trubbel Tar kontakt själv med figuranten Juli Lisa Intensivt kontaktbeteende mot fig. Kan hoppa och gnälla
9a LEK Leklust Leker ej Leker ej men visar intresse Leker startar långsamt men blir aktiv Startar snabbt, leker aktivt Trubbel Juli Lisa Leker mycket aktivt, startar mycket snabbt
9b LEK 2 Gripande Griper ej Griper ej direkt, nosar först på föremålet Lisa Griper tveksamt eller med framtänderna
Griper direkt med hela munnen Trubbel Juli Griper direkt, hugger föremålet
10 SKOTT Visar ingen berördhet. Snabb kontroll och sedan helt oberörd Avtagande kontroller under lek/passivitet. Därefter oberörd Trubbel Avtagande reaktioner på skotten/riktar intresse mot skytten/återgår till aktivitet /passivitet
Avbryter aktivitet/låser mot skytten. Kan ej återgå till lek/ passivitet Kvarstående oro efter flera skott. Avbryter efter tydliga flykt- tendenser/avstår skott Juli Lisa
© Nina Mellfors | Layout: jareback.com | 073-8137049 | Glofshult Västerhagen, Vikbolandet | Idag: Totalt: